header

English | Почетна | Понуда | Јавни набавки | Одбор на директори | Менаџмент на Друштвото |
Пристап до информации од јавен карактер | Комуникација со граѓани со телесен инвалидитет, односно некаков вид и степен на попреченост |

Акционерско друшто за изградба и стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за Републиката

Новости и објави

Повик за интерес, катна гаража „Разловечко востание“ (голем ринг), на ул. „Мирче Ацев“ бр. 2 во Скопје (15.08.2014)

Подетални информации во врска со повикот можете да добиете на следниот линк Повеќе ...


21.11.2013 - Public announcement for sale of business asset and equipment - click HERE

Сајтот е во изработка!

The web site is under construction!

slika

 

Сајтот е во изработка!

The web site is under construction!


Cheap Shoes From China Dinamo-Minsk free sex movie dgivning samt cheap off white National Colombia Jersey Baseball National news Video porno पॉर्न विडियो