header

English | Почетна | Понуда | Јавни набавки | Одбор на директори | Менаџмент на Друштвото |
Пристап до информации од јавен карактер | Комуникација со граѓани со телесен инвалидитет, односно некаков вид и степен на попреченост |

Акционерско друшто за изградба и стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за Републиката

Новости и објави

Повик за интерес, катна гаража „Разловечко востание“ (голем ринг), на ул. „Мирче Ацев“ бр. 2 во Скопје (15.08.2014)

Подетални информации во врска со повикот можете да добиете на следниот линк Повеќе ...


21.11.2013 - Public announcement for sale of business asset and equipment - click HERE

Сајтот е во изработка!

The web site is under construction!

slika

 

Сајтот е во изработка!

The web site is under construction!


free sex movie cheap Ncs off white Sportswear Ncs Shopping cheap Ncs yeti cup cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs gymshark Yoga clothing Ncs's News NCS European websites cheap Ncs anello backpack Asian sex video