english
           дома
  
 
«а нас     ѕредмет на работа    ”слуги    –изици    ¬идови осигуруваЬа     онтакт    –егистарƒали имате брокер за осигуруваЬе?
                                   

јко имате, спиЉте мирно!

ѕќ“–≈Ѕј ќƒ Ѕ–ќ ≈– «ј ќ—»√”–”¬јМ≈

1.        ако резултат на активностите за ≈вро-интеграциЉа, на ћакедонскиот осигурителен пазар се случиЉа многу промени како:
Ј   донесуваЬе на нов «акон за супервизиЉа на осигуруваЬето,
Ј   влез на странски капитал во некои осигурителни компаниии
Ј   отвораЬе на нови компании за осигуруваЬе и др.
со кои се создадоа вистински пазарни услови на работа со зголемена понуда и конкуренциЉа. —ето ова покраЉ другото повлекува и ризик на коЉ неминовно Эе бидете изложени.
2.       »маЉЭи во предвид дека осигуруваЬето е многу комплексна и сложена област, потребни ¬и се знаеЬе, стручност и искуство.
3.        аЉ брокерот Эе ги наЉдете сите полиси од сите осигурителни компании, Эе ги споредите, Эе добиете стручен совет и препорака, Эе направите избор.
4.       ¬о зависност од видот на осигуруваЬето, каЉ брокерот полисите може да ги добиете по иста цена како што би ги набавиле директно од осигурителната компаниЉа, или со додатни услуги и привилегии да договорите друга цена.
5.        аЉ брокерот може да договорите посредуваЬе во евентуално оштетно побаруваЬе, со приЉава на штета, процена, се до исплата на истата.

ќд овие и многу други причини се наметнува потребата од независен и стручен посредник чиЉа должност Эе биде да ги штити ¬ашите интереси. «аштедувате време и средства, немате нервози а ризикот е сведен на минимум.


cheap fjallraven backpack xxx movie free sex video cheap gymshark clothes Shopping European websites European News Web гГЭгГЂгГОжШ†зФї xxx video free sex movie