• dua
  • dua
  • dua
  • dua

Брзина и флексибилност

Брзината и флексибилноста во работењето, образовната структура на вработените, стручното усовршување на кадрите, воведување нови видови и модуси на осигурување, сето ова ѝ обезбедува на компанијата препознатлива позиција на пазарот.

Наша задача

Настојуваме да им овозможиме квалитет по најповолни услови на нашите клиенти, воведуваме најсовремени методи и стандарди во работењето. Нашето присуство на пазарот ви нуди безбедност и сигурна иднина.

Наша визија

Наша визија е да изградиме осигурителна компанија што на пазарот ќе биде препознатлива по давање осигурителни услуги со најголем квалитет. Градиме успешна и сигурна иднина за нас и за нашите соработници.

  • Осигурување имот
  • Моторни возила
  • Патничко осигурување
  • Осигурување од незгода
  • Осигурување транспорт
  • Осигурување одговорност од дејност
  • Осигурување посеви и плодови

Зошто ЕУРОСИГ АД


Japan porn video free sex video cheap gymshark Yoga clothing NCS European News Web free sex movie cheap anello backpack cheap swissgear backpack NCS NEWS web Ncs's News Asian sex video