Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(31.12.2018)
Соопштение - Рекорден буџет за осигурениците на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2019... повеќе

(31.10.2018)
Известување до факултетите за потребата од електронската достава на потврдите за редовните студенти во новата учебна година... повеќе

(24.08.2018)
Информација на ФЗОМ ... повеќе

(23.08.2018)
Соопштение и демант по однос на поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е..повеќе

(22.08.2018)
Соопштение до јавноста во врска со поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е...повеќе

(02.06.2018)
Соопштение до јавноста
Известување  за погрешно информирање на јавноста во врска со проширување на задолжителната ампуларна терапија
Допис на ФЗОМ до Марти Алко ДОЕЛ

(29.03.2018)
Соопштение до
јавноста
Остварена средба помеѓу ФЗОМ и претставници на ЗПГАМ ... повеќе

(16.03.2018)
Соопштение до
јавноста
Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ...повеќе
Презентација - "Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ"...повеќе

Архива на соопштенија до јавноста   .

Новости и соопштенија за даватели на услуги

(28.12.2018)
Соопштение до здравствените установи ... повеќе 

Извeстување за пријава на технички грешки при склучување на договорите/анеските со здравствените установи/правни лица

(23.12.2018)
Соопштение за зголемување на квотите за аптеки ... повеќе

Линк од обраќањето на директорот на ФЗОМ.

 

(11.12.2018)
СООПШТЕНИЕ  За начинот на поднесување на барање за продолжување на договори и потпишување на  анексите на договорите/ договорите за 2019 година со сите здравствени установи .
.. повеќе

(07.12.2018)
Известување за здравствените установи / ортопедски куќи за поднесување на електронски барања за договори / анекси за 2019 година... повеќе

(06.12.2018) 
Соопштение: Анекс за продолжување на договорите со аптеките ...повеќе

(05.12.2018) 
Соопштение: Анекс за продолжување на договорите со избраните лекари стоматолози и специјалисти стоматолози...повеќе

(26.11.2018) 
Соопштение во врска со Анексите  за продолжување на договори со избраните лекари..повеќе

(16.11.2018) 
Забелешки на содржината на новите договори дадени од Лекарската комора на .. повеќе

Одговор на забелешки на содржината на новите договори дадени од Лекарската комора на РМ.. повеќе

(31.10.2018) 
Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година .. повеќе

(24.10.2018) 
Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година .. повеќе

(16.10.2018) 
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ  бр. 02- 14722/7/7.. повеќе

 (10.08.2018) 
Повик и теркови за потребна документација за ЈЗУ и ПЗУ во 2019 година .. повеќе

 (01.08.2018) 
Соопштение за избрани гинеколози.. повеќе

(18.06.2018) 
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ  бр. 02- 8514/22.. повеќе

(23.05.2018) 
Известување до избраните лекари во врска со планирани и реализирани цели ... повеќе

(03.05.2018)
Листа А со МКБ 10 ... повеќе

(19.03.2018)
Соопштение - Информација во врска со барањата на Здружението на матични гинеколози на Република Македонија ... повеќе

(15.02.2018)
Фондот за здравствено осигурување превзема  активности за надминување на проблемите  кој ги имавте континуирано во изминатиот период поврзани со дигиталното потпишување при користење  на web порталот на ФЗОМ на било кој  пребарувач со обезбедување на Web базирана компонента за дигитално потпишување.Стариот начин на потпишување со користењето на постари верзии од пребарувачите и java повеќе нема да функционира... повеќе

Следете нé на:

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата [email protected]

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини


cheap Ncs anello backpack cheap Ncs tumi backpack Ncs Shopping NCS NEWS web cheap Ncs off white Sportswear NCS European News Web cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs gymshark Yoga clothing Ncs National news NCS European websites