Основачкиот капитал на ИНВЕСТБРОКЕР изнесува 1.000.000 € и согласно законот на ХВ има дозвола да го врши сите видови услуги со хартии од вредност. Погледнете ги нашите услуги : прочитај повеќе

Акција (Share) е сопственичка хартија од вредност која гласи на дел од основната главнина на АД. Таа е пренослива хартија од вредност. Прочитајте повеќе за Берзанските термини : прочитај повеќе

Доколку имате некои прашања, Ве молиме слободно контактирајте не. прочитај повеќе

Услуги

Основачкиот капитал на ИНВЕСТБРОКЕР изнесува 1.000.000 € и согласно законот на ХВ има дозвола да ги врши сите видови услуги со хартии од вредност :

купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на Клиентот;
купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност без задлжителен откуп на непродадените хартии од вредност; прочитај повеќе...

Берзански термини

Акција (Share) е сопственичка хартија од вредност која гласи на дел од основната главнина на АД. Таа е пренослива хартија од вредност.
Прочитајте повеќе за Берзанските термини...

прочитај повеќе...

За нас

ИНВЕСТБРОКЕР АД СКОПЈЕ е еден од основачите на Македонската берза за хартии од вредност како и на Централниот Депозитар за хартии од Вредност, а со тоа е и воедно еден од креаторите на пазарат на капитал во РМ.

прочитај повеќе...

cheap Ncs swissgear backpack Ncs National news NCS European websites cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs gymshark Yoga clothing Ncs Shopping cheap Ncs fjallraven backpack Asian sex video cheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs hydro flask Water bottle