Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
» проширено пребарување
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 2
2018-12-30
2019-02-01
EN 301 025-1 V1.5.2:2013
Електромагнетна компатибилност и радио спектар (ERМ); VHF радиотелефонска опрема за општи комуникации и придружна опрема за дигитално селективно повикување (DSC) од класа “D”; Дел 1: Технички карактеристики и методи на мерење
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC);Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
ИСРМ ТК 35
2018-12-30
2019-02-01
ISO/FDIS 20769-2; EN ISO 20769-2:2018
Испитување без разрушување - Радиографско испитување на корозија и наслаги во цевки со Х- и гама зраци – Дел 2: Радиографско испитување низ два ѕида (ISO 20769-2:2018)
Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 2: Double wall radiographic inspection (ISO 20769-2:2018)
ИСРМ Совет
2018-12-30
2019-02-01
EN IEC 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substancesNcs's News cheap Ncs gymshark Yoga clothing cheap Ncs anello backpack free sex video cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs fjallraven backpack NCS NEWS web Ncs Shopping Ncs National news cheap Ncs off white Sportswear