• |
 • Ø Бизнис план
 • Ø Помош за финансиска конструкција
 • Ø Анализа на инвестиција
 • Ø Инвеститори / бизнис ангели
 • Ø Менторирање
 • Ø Покривање на трошоци за работењето
 • Ø Виртуелна канцеларија
 • Ø Финансиско сметководство
 • Ø Материјално сметководство
 • Ø Административни услуги
 • Ø Даноци (ДДВ, ДД, ПД)
 •      - Реинвестирана добивка
 •      - Вложувања во спорт
 •      - Владини субвенции
 •      - Данок на задршка
 •      - Друго
 • Ø Пресметка на плати - за мали и големи фирми
 • Ø Вреднување на компании / Инвестициона анализа / Длабинска анализа
 • Ø Извештаи
 • Ø Оптимизација на бизнис модели
ISO Standards

cheap Ncs yeti cup NCS NEWS web free sex movie NCS European News Web NCS European websites Ncs National news cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs anello backpack