За нас

Изофас ДОО е компанија основана во 1989 година. Уште од самиот почеток градежништвото е основната дејност на компанијата, а во фокусот изведба на објекти од нискоградба.


Денес, основната дејност е производство и изведба на сите видови бетон, бетонски блокови и цевки, изградба на разни објекти од нискоградба, водоводни и канализациони системи, како и изградба на индустриски, комерцијални и деловни објекти од сите видови.
 

Услуги


Сертификати 
 

ISO стандардиПолитика за ИМС

 
1Основна дејност?

Основна дејност е производство и вградување на бетони од сите типови, бетонски цевки за канализации како и нивна изведба, бетонски блокови, изведба на разни објекти од нискоградба, патишта и пропусти, водоводни и канализациони системи, изведба на разни објекти од високоградба, изградба на индивидуални станбени објекти.

2Главна цел?
Главна цел на раководството и вработените е испорака на продукти и обезбедување услуги на своите клиенти што одговараат на сите нормативни барања и се со висок квалитет.
3Производство и производ?
Производство и производ кое ги задоволува стандардите за заштита на природата и околината како и здравјето на вработените и луѓето.
4Непрекинат степен
Непрекинато се следи степенот на задоволство на клиентите и ги анализира нивните препораки, барања и рекламации и истите ги употребува за подобрување на карактеристиките на продуктот и за усовршување на интегрираниот менаџмент систем.
5Тим?
Се одржува тим од квалификувани и мотивирани извршители и води сметка за одржување на пријатна работна средина, пришто секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
6Грижа и согласност?
Се води грижа за задоволство на вработените. Се грижиме за долготрајна и квалитетна соработка со нашите добавувачи, со цел обезбедување на квалитетни производи и услуги. Секогаш работиме во согласност со постоечките законски прописи, со обврска за зачувување на животната средина.
 

Портфолио


National news cheap gymshark Yoga clothing European websites cheap off white Sportswear cheap hydro flask Water bottle cheap tumi backpack Shopping European News Web free sex movie cheap yeti cup