Каунт новости

21.08.2017

Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ ДООЕЛ Скопје” се стекна со лиценца за работа издадена од Инситуто...

Прочитај повеќе

Зачленете се за бесплатен е-Информатор

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

Менаџерски совет на месецот

Симонида Георгиевска

Вашиот Каунт советник

Избор на сметководител/овластен сметководител, права, обврски и одговорности согласно договор за извршување сметководствени работи и законска регулатива

Повеќе...

Каунт блог статија

Светлана Јовановска

Генерален директор на Каунт

Физичко лице – ДДВ обврзник

До 15 Јануари 2015 година, физичките лица кои остваруваат приходи од закуп и под закуп на недвижен или движен имот (деловен простор, гаражи, простории за одмор и рекреација, земјиште, опрема, превозни средства и друг вид на имот) поднесоа пријава за регистрација за целите на ДДВ. УЈП ги регистрира со издавање на Решение за ДДВ обврзник, меѓутоа се појавија доста дилеми и прашања, како:

Повеќе...

Ncs's News NCS European News Web NCS European News Web Ncs National news cheap Ncs swissgear backpack NCS NEWS web cheap Ncs tumi backpack Ncs Shopping cheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs gymshark Yoga clothing