Останати новости

ЦКА-ПХВ подготвителна работилница

Во период од 17 до 19 мај во Струга, се оддржа ЦКА- ПХВ подготвителна работилница, втора по ред...>>


Црвениот крст на Република Македонија објавува оглас за регрутирање на Практикант за односи со јавност

Почитувани,   Црвениот крст на Република Македонија објавува оглас за регрутирање на Практикант за односи со јавност:  ...>>


21 Maj – осамостојување на Црвениот крст на РМ

Годините минувале а Црвениот крст се повеќе се оспособувал да ги врши хуманитарните цели и задачи да дава...>>


Вечера ( ифтар ) заедно со деца без родителска грижа и самохрани мајки

На ден 20.05.2019 година, претставници на Црвен крст на Република Македонија учествуваа на вечера ( ифтар ) организирана...>>


Нови предавачи и демонстратори во семејството на Црвен крст

Во период од 18-19 мај во просториите на Црвен крст на Република Македонија беше одржана обука по прва...>>


види ги сите