Останати новости

Перспективи во крводарувањето во РМ

Во рамки на првиот стручен симпозиум на тема „Перспективи во крводарувањето во РМ“, кој се одржа на 17...>>


Црвен крст добитник – најдобар сајт за невладини организации за 2018

На 13 декември 2018 година во EУ инфо центарот во организација на дигиталната маркетинг агенција Media Solutions беа...>>


Пријави бездомно лице!

Ве молам споделете и помогнете. Доколку забележите бездомно лице, пријавете во центрите за социјална работа и Црвен крст....>>


Регионална конференција „Иницијатива за социјално вклучување на старите лица во Западен Балкан“

Во рамките на Регионалниот проект „Иницијатива за социјално вклучување на старите лица во Западен Балкан“, на 11 и...>>


Одржана обука на тренери – мултипликатори за психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во итни состојби

Во периодот 7-9 декември во Белград, Србија, претставници од Црвен крст на Република Македонија, Србија и Хрватска имаа...>>


види ги сите