MK | EN


За компанијата

Компанијата МОНТ успешно работи во областа на текстилната индустрија. Денес компанијата брои 140 вработени, квалификувани и компетентни за извршување на најсложените операции во текстилното конфекционирање.

Капацитет

Годишниот капацитет на производството е околу 120.000 конфекциски единици, во најголем број капути, сакоа, панталони, здолништа, кошули и трикотажа.

Опрема

Техничко-технолошката опрема се состои од современи опрема за производство, почнувајќи од компјутеризирано и автоматизирано кроење, преку модернизирано нашивање и монтажа, до висококвалитетно пеглање.

Пазар

Модната конфекција МОНТ е присутна на пазарите во Eвропа со производи преку доработка и со други облици на конфекционирање на текстилни ткаенини од волна, памук синтетика и нивни мешавини.

Награди и признанија

Нашата компанија е добитник на повеќе меѓународни и домашни награди и признанија за успешно и долгогодишно работење во својата област.

 

Teл: +389 2 3099 643 E-mail: [email protected]

COPYPRIGHT © MONT 2015. ALL RIGHTS RESERVED.