Нотар Ана Брашнарска

За нотарската канцеларија

 

Нашиот сестран и сосема професионален пристап кон работа и извршењето на правните услуги ни овозможува да им нудиме на нашите клиенти соодветни правни услуги и покриеност на целокупната законската регулатива во Македонија.


Нотар Ана Брашнарска е со седиште во Скопје.

Нашиот правен тим нуди различни видови на правни услуги и решенија кои  ќе овозможат целосна правна сигурност за вас, вашиот интерес и вашиот капитал.

 


Заверка на преписи

 

Нотарот потврдува дека преписот на исправата е идентичен со изворната исправа.

Соопштување на изјави

 

Нотарот по барање на странката издава потврда за дадена опомена, отказ, понуда и за други изјави...

Примање изјави под заклетва

 

Нотарот е овластен да прими изјава под заклетва од странка.Japan porn video Køb Adidas Ncs cheap swiss gear backpack Basketball klima, energi the north face jacket best cheap phone from china Video porno 上证指数(000001)指数点评 Dinamo-Minsk