Нотар Ана Брашнарска

За нотарската канцеларија

 

Нашиот сестран и сосема професионален пристап кон работа и извршењето на правните услуги ни овозможува да им нудиме на нашите клиенти соодветни правни услуги и покриеност на целокупната законската регулатива во Македонија.


Нотар Ана Брашнарска е со седиште во Скопје.

Нашиот правен тим нуди различни видови на правни услуги и решенија кои  ќе овозможат целосна правна сигурност за вас, вашиот интерес и вашиот капитал.

 


Заверка на преписи

 

Нотарот потврдува дека преписот на исправата е идентичен со изворната исправа.

Соопштување на изјави

 

Нотарот по барање на странката издава потврда за дадена опомена, отказ, понуда и за други изјави...

Примање изјави под заклетва

 

Нотарот е овластен да прими изјава под заклетва од странка.cheap Ncs gymshark Yoga clothing Ncs's News NCS European News Web cheap Ncs anello backpack Ncs Shopping cheap Ncs yeti cup cheap Ncs fjallraven backpack NCS European websites cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs off white Sportswear