За нас

ПЛИВА на пазарот во Република Македонија е присутна веќе 35 години, прво како претставништво, а потоа во 1993 година го основа трговското друштво Плива Скопје д.о.о. со седиште во Скопје, чија основна дејност е снабдување на македонскиот пазар со Пливини и Тевини лекови. Освен продажба, ПЛИВА Скопје има и сопствен магацин од кој производите се дистрибуираат до локалните веледрогерии.

Повеќе »

Кариера

Квалитетните, образувани и мотивирани луѓе преставуваат еден од најважните Пливини извори за конкурентска сила на пазарот на трудот. Внимателното избирање на кадри на ПЛИВА кои се поставуваат на одредена стручна или менаџерска функција внатре во компанијата, преставува важна алка во планирањето и остварувањето на конкурентност како и клуч за опстанок на се позахтевните пазари.

Повеќе »