Добредојдовте!
Previous
 • Филтри за вода

  Голем избор на филтри за вода за избор на филтри за вода за пиење Голем избор на филтри за вода за пиење,... Повеќе

 • Соларни панели

  Заштедете електрична енергија со Заштедете електрична енергија со Заштедете електрична енергија со... Повеќе

 • Генератори

  Турбоинженеринг е овластен застапник на генераторите турбоинженеринг е овластен застапник на генераторите... Повеќе

 • Пумпи за вода

  25 години искуство во бизнисот... Повеќе

Next

25 Години на пазарот

Турбоинженеринг е лидер на македонскиот пазар во делот на проектирање, испорака и одржување на пумпи и пумпни станици веќе 25 години.

Комплетен Инженеринг

Компанијата нуди проектирање, испорака, монтажа, одржување и сервисирање на пумпи, компресори и водоводна арматура. Исто така, овозможува услуги поврзани со проектирање, изведба и надзор на градежни конструкции.

Квалитет и Гаранција

Турбоинженеринг поседува сертификати за квалитет ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Успешното работење на компанијата во изминатите 25 години е резултат на стручноста, професионалниот однос и високата квалификуваност на вработените, проследено со определбата за избор на материјали и опрема со врвен квалитет.

Сервис и Резервни делови

Турбоинженеринг е застапник на светски признати и сертифицирани производители на пумпи и тоа: CALPEDA, CAPRARI, ZENIT, GRINDEX, WFM Generators, како и ELBI, AQUASYSTEM, SEKO и CADOPPI.ПартнериПроекти


Ncs Shopping Ncs's News Ncs National news Asian sex video free sex video NCS NEWS web NCS European News Web cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs yeti cup cheap Ncs off white Sportswear