Процес на производство

Процесот на производство започнува со синтерување на суровината Суров Доломит. Синтерувањето се врши во две шахтни печки на висока температура од цца 2000°C. Формувањето на опеките се врши на три силни хидропреси од познати производители, кои обезбедуваат притисок потребен за добивање максимална густина на производот. Прпизводите на „Вардар Доломит" се наменети за работни облоги на металуршки агрегати во црната и обоената металургија.

Референци

Политики за квалитет
екологија и енергија

Новости


Ncs Shopping NCS European websites cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European News Web Ncs's News Ncs National news cheap Ncs swissgear backpack cheap Ncs off white Sportswear NCS NEWS web cheap Ncs tumi backpack