Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

[email protected]

Избор од последни-от број:

Излезе новиот број 118 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА

Објавено 18 Септември 2019

ЗЕМАК е-весник бр.118Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> .

ВАСКО КОВАЧЕВСКИ НОВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА АД ЕСМ

Објавено 18 Септември 2019

Big Image

Надзорниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија (АД ЕСМ) го назначи Васко Ковачевски за претседател на Управниот одбор и генерален директор на АД ЕСМ. Ковачевски е дипломиран инженер по термоенергетика и на оваа функција доаѓа од местото директор на РЕК Битола, најголемата подружница на АД ЕСМ и најголем производител на електрична енергија.

ОБРАЗОВАНИЕ: Факултетско образование * Дипломиран инженер по термоенергетика, Технички факултет Битола * Магистер по менаџмент на човечки ресурси, Универзитет за туризам и менаџмент ... >>>

Prof. Dr.- Ing.Weber Harald: Future Power System Control with Renewable Sources Storages and Power Electronic Converters

Објавено 18 Септември 2019

Big Image

Prof. Dr.- Ing.Weber Harald

Institute:
Institute of Electrical Power Engineering

Teaching and research areas: Network calculations (load flow, short circuit, protection, stability), Dynamic modeling of electrical energy systems, grid control, provision of ancillary services, simulation of hydro and thermal power plants, wind turbines, grid disturbances, harmonic analysis, high voltage engineering, renewable energies

>>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>