Земјоделство

Повеќе
Сточарство

Повеќе
Фабрика за добиточна храна
Повеќе
Логистика

Повеќе

Кои сме ние?

Запознајте се со нашиот ефикасен процес на работа.

ЗК Пелагонија ад Битола е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија.
Основна дејнст на Друштвото е примарно земјоделско производство на нивски култури како што се  пченица , јачмен , маслена репа , сончоглед ,  пченка зрно , пченка силажа и друго,  одгледување на крупен добиток , сточарско производство , рибарство, градинарсто и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на сертифициран семенски матерјал од житни , индустриски и фуражни култури и производство на концентрати за сите категории на говеда .
Високото ниво на техничко-технолошко знаење контунуираното подобрување на квалитетот и квантитетот на млечното  производството , воведувањето на нови сорти и високоприносни хибриди ,  придонесуваат за зајакнување на  позицијата на Друштвото на домашниот пазар и отворање на простор за освојување на странски пазари во регионот.

 

Повеќе...

Новости

Повик за собрание  [...]
Известување за откажување на акционерско собрание  [...]
Повик за собрание  [...]
Повик за собрание  [...]

Јавен повик со променет дневен ред  [...]


Јавен повик со променет дневен ред  [...]


Петок, 13.11.2017
Повик за собрание  [...]

 

Понеделник,07.05.2018

 

 

Петок,20.07.2018
Повик за собрание  [...]

 

Петок,20.07.2018
Одлука


  • Како земјоделец брзо учиш дека “Не можеш да добиеш ништо за што не си работел доволно напорно”
    Evan Thomas,
    -- The edge of farming --

NCS European News Web cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs off white Sportswear NCS European websites Ncs Shopping cheap Ncs fjallraven backpack cheap Ncs tumi backpack NCS European News Web cheap Ncs anello backpack cheap Ncs gymshark Yoga clothing