Slide background
Дипломите од EКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП со највисок H+ статус во ANABIN

повеќе

Slide background
ЕКВИЛИБРИУМ БР.25

повеќе

Slide background
Е - index

повеќе

Slide background
ПОРАКА ОД НАШИТЕ СТУДЕНТИ

повеќе

Slide background
Erasmus+

повеќе

Slide background
ЕКВИЛИБРИУМ Бр.26

повеќе

Драги студенти,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

Соопштенија

Сите соопштенија

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.

Ncs Shopping cheap Ncs gymshark Yoga clothing NCS European News Web cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs off white Sportswear Ncs's News cheap Ncs anello backpack NCS European websites cheap Ncs hydro flask Water bottle Ncs National news