logo2x

НОВО

БИЗНИС

ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРЕСНО

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

  • Aquatis a.s -  дел од водечката чешка индустриска корпорација Saficehm Group

    Aquatis a.s - дел од водечката чешка индустриска корпорација Saficehm Group

    Aquatis a.s  е чешка компанија која делува на цела низа активности за управување со отпадните водите од инфраструктурниот сектор и тоа: постројки за третман на вода и канализација, пречистителни станици, хидротехнички конструкции, вклучувајќи хидроенергија, изградба на браната, објекти на брани, вреќи, заштита од поплави и внатрешна навигација.  Компанијата  нуди сеопфатен сет на активности од консултантски и евалуациски на ниво на проект, изведување, технички надзор, тестирање до финална испорака.   Основана е во 1952 година, има 190 вработени и годишен промет од 6.5 мили ...