Добредојдовте во Екоцентар97


Екоцентар 97 е компанија/фирма која се занимава со откуп, собирање и примарна преработка на отпад кој содржи обоени и необоени метали. Покрај откуп и преработка на самите метали, нашата компанија се занимава со отпад од електрична и електронска опрема, искористени возила, акумулатори, батерии и кабли. За повеќе информации погледнете во секцијата Услуги или контактирајте нè.
Мисијата на Екоцентар 97 е да ги намали штетните и опасни материјали во природата и да спречи понатамошно загадување со цел да се обезбеди поздрава и почиста животна средина.


Рециклирање на метали

Откуп и примарна преработка на необоени и обоени метали
(месинг, бакар, алуминиум, олово итн.)
 


Рециклирање на Електронски и Електричен Отпад

Предадете ја Вашата стара електрична и електронска опрема (компјутери, фрижидери, телевизори итн.)


Рециклирање на искористени автомобили

Продадете го Вашето старо и неисправно возило.
 


Откуп на акумулатори и батерии

Донесете ги вашите искористени акумулатори и батерии за да не завршат како опаен отпад во природата.


ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

  • Клиентите и корисниците на нашите услуги се во фокус на нашето работење
  • Асортиманот на нашите производи и услуги мора да ги исполни потребите на клиентите
  • Квалитетот на нашите производи и услуги да е препознатлив за клиентите
  • Идентификување и управување со процесите на можните загадувања и опасности, грижа за работната и животната средина и превземање на мерки за нејзино зачувување согласно законските прописи.
  • Безбедноста и здравјето на персоналот – императив во нашата заложба за грижа на човечките ресурси
  • Партнерски односи со клиентите и добавувачите
  • Низ континуирано подобрување на процесите да обезбедиме економска корист за сите вклучени во нашиот бизнис
Задоволството на корисниците е потврда на сегашноста и основа за иднината

free sex movie cheap tumi backpack cheap yeti cup European websites News cheap anello backpack Japan porn video cheap off white Sportswear cheap gymshark Yoga clothing European News Web