Ordin 1531 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 11 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Stana Sever-Romulus
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1046 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10 ianuarie 2019
 
Ordin 859 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurilor de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală
ACT EMIS DE: Ministerul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10 ianuarie 2019
 
Decizia 74 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 1.960/1/2018
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10 ianuarie 2019
 
Decizia 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 09.01.2019
 
Legea 362 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 09 ianuarie 2019
 
Decretul 1311 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 09 ianuarie 2019
 
Ordin 1567 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019
 
Hotărârea 98 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019
 
Ordin 218 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019
 
Ordin 5305 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 21 ianuarie 2019
 
Ordin 3896 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019
 
Ordin 5728 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019
 
Ordin 2958 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru acreditarea Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara, judeţul Timiş
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08 ianuarie 2019
 
Decizia 704 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08 ianuarie 2019
 
Ordin 187 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 16 ianuarie 2019
 
Legea 363 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 1334 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru promulgarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 16 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Legea 29 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 19 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 23 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 15 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1043 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Legea 1041 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1018 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Decretul 10 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind eliberarea din funcţie a unui judecător
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Legea 1021 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019
 
Ordin 1664 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1012 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019
 
Decizia 674 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019
 
Legea 4 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019
 
Ordin 3 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019
 
Hotărârea 1010 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Ordin 151 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 44 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1009 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Decizia 466 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04 ianuarie 2019
 
Hotărârea 1304 2018     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 04 ianuarie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu

Japan porn video European websites cheap swissgear backpack News web News cheap anello backpack National news European News Web cheap hydro flask Water bottle cheap off white Sportswear