Decizia 466 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 25 octombrie 2019
 
Decizia 432 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 25 octombrie 2019
 
Decizia 385 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 25 octombrie 2019
 
Ordin 195 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în anul 2013
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 24 octombrie 2019
 
Ordin 504 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 24 octombrie 2019
 
Ordin 464 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 24 octombrie 2019
 
Decizia 31 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 847/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 24 octombrie 2019
 
Decizia 506 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 8 [cu referire la art. 321 alin. (5), art. 322 alin. (1) lit. a) şi b), art. 323 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 324 alin. (1) lit. a) şi b), art. 329 alin. (2) şi (4) şi art. 3212 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române], art. II pct. 12 (cu referire la art. 351 din Legea nr. 218/2002), art. II pct. 16 [cu referire la art. 392 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 218/2002] şi art. III pct. 4 [cu referire la art. 271 alin. (5), art. 272 alin. (1) lit. a) şi b), art. 273 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 274 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 23 octombrie 2019
 
Ordin 353 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 23 octombrie 2019
 
Ordin 119 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 23 octombrie 2019
 
Ordin 1570 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 23 octombrie 2019
 
Decizia 545 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 23 octombrie 2019
 
Ordin 118 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 23 septembrie 2019
 
Ordin 197 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2020
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 460 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „data luării la cunoştinţă" cuprinsă în art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 22 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
Dosar nr. 852/1/2019
ACT EMIS DE: Inalta Curte de Casatie si Justitie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 22 octombrie 2019
 
Legea 439 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Ordin 943 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Hotărârea 754 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române, pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 370 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Legea 2407 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Schit Nifon, şi a patru componente în grupa valorică B
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 369 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 309 din Codul penal, raportate la art. 295 şi art. 308 din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Ordin 1265 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.443(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 10.11.2019
 
Ordin 1337 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 22 octombrie 2019
 
Decizia 264 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 21 noiembrie 2019
 
Hotărârea 264 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act

ACT EMIS DE: Autoritatea Electorala Permanenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 21.10.2019
 
Hotărârea 16 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 21 octombrie 2019
 
Hotărârea 13 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind îndeplinirea prin mijloace electronice a formalităţilor de recunoaştere a calificării sau de acces la exercitarea temporară şi ocazională a profesiei în România de către moaşele şi asistenţii medicali formaţi în celelalte state membre UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi pentru aprobarea procedurilor electronice aplicate prin punctul de contact unic electronic în aceste situaţii
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 21 octombrie 2019
 
Rectificare 53 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18.10.2019
 
Decretul 751 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Decretul 750 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Decretul 752 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ACT EMIS DE: Presedintele Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Rectificare 806 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 806/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu“,
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18.10.2019
 
Ordin 2878 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Legea 185 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Legea 184 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Legea 186 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Ordin 914 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 18 octombrie 2019
 
Decizia 268 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 126 alin. 2 şi alin. 3 din Codul penal din 1969, şi ale art. 339 din Codul de procedură penală, cu extindere asupra art. 340 şi art. 341 din acelaşi act normativ
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 17 octombrie 2019
 
Ordin 1054 2019     HyperLink Anunţă-mă când se modifică HyperLink Fişă act
pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
ACT EMIS DE: Secretariatul General al Guvernului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 18 octombrie 2019
 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu