Prahova se află în topul judeţelor cu unităţi de cazare turistică

N. Dumitrescu

Potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Naţional de Statistică, la data de 31 iulie a.c., în România erau 38 de hoteluri de 5 stele. Asta înseamnă că, în comparaţie cu anul trecut, sunt cu două mai mult însă, potrivit centralizării efectuate în această vară, cele mai multe dintre hoteluri sunt clasificate la categoria 3 şi 4 stele – respectiv 76,8%, iar cu două stele 18,6%. Conform INS, Prahova rămâne în topul judeţelor în ceea ce priveşte numărul de unităţi de cazare turistică. Astfel, conform ierarhizărilor, cu cele 330 de spaţii de primire a turiştilor, judeţul nostru se situează pe locul şapte la nivel naţional, dar se clasează pe primul loc în cadrul Regiunii Sud – Muntenia. Pe de altă parte, potenţialul turistic, mai ales în zona montană, implicit staţiunile de pe Valea Prahovei, au confirmat, şi în vara acestui an, faptul că Prahova rămâne una dintre destinaţiile preferate pentru petrecerea vacanţelor sau a zilelor libere. Certificarea a venit şi de la Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova, potrivit căreia înnoptările turiştilor români în structurile de primire cu funcțiuni de cazare din județul Prahova în luna iulie 2019, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o creştere cu 7,5%.

Conform comunicatului INS, la 31 iulie a.c., la nivel naţional, cele mai multe hoteluri erau încadrate la categoria 3 stele (53,5% din total hoteluri), 4 stele (23,3%) şi cu două stele – 18,6%. De asemenea, la data menţionată, erau neclasificate pe stele 107 structuri de turismprimire cu funcţiuni de cazare, cele mai multe fiind tabere de elevi şi preşcolari (48,6% din total în anul 2019). S-a mai făcut precizarea că, din totalul de 162,9 mii camere existente în structurile de primire cu funcţiuni de cazare existente la 31 iulie 2019 (exclusiv camerele din căsuţe), 99,7 mii (61,2%) erau în hoteluri. “Numărul de camere a crescut în 2019 cu 1.102 în hoteluri, cu 217 în pensiunile agroturistice și cu 106 în vilele turistice. Numărul locurilor de cazare turistică existente la 31 iulie 2019 a fost de 356,6 mii. Cele mai multe locuri -199,9 mii – erau în hoteluri, urmate de pensiunile agroturistice cu 49,1 mii locuri, pensiunile turistice cu 35,2 mii locuri, vilele turistice cu 16,7 mii locuri, hosteluri cu 13,7 mii locuri. După modul de funcţionare a structurilor de primire cu funcţiuni de cazare turistică, 76,7% din total camere au fost în structuri de primire turistică permanente.Camerele cu baie sau duş au reprezentat 96,6 % din totalul camerelor (exclusiv camerele din căsuţe). În taberele de elevi şi preşcolari, 59,5% din camere erau fără baie sau duş”, mai reiese din datele INS.
Pe de altă parte, datele statistice pe această temă au dat posibilitatea realizării şi a unei radiografii, pe regiuni şi judeţe, a unităţilor de primire a turiştilor. Astfel, cu 330 de unităţi de cazare turistică, într-un clasament realizat pe plan naţional, Prahova se regăseşte pe locul şapte, primele locuri fiind ocupate de Constanţa (934 structuri de cazare), Braşov (930), Suceava (469), Harghita (420), Mureş (337), Cluj (334). Dar trebuie adăugat faptul că, în Regiunea Sud-Muntenia (din care fac parte judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), judeţul nostru s-a clasat pe primul loc la capitolul unităţi de primire a turiştilor, în care există 5.973 de camere şi 12.370 de paturi.
De altfel, faptul că judeţul nostru rămâne, în continuare, o destinaţie favorită pentru concedii şi vacanţe, este confirmat şi de cea mai recentă situaţie comunicată de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova. Astfel, numărul celor sosiţi în structurile de primire turistică, în luna iulie 2019, a fost de peste 57.000 de persoane, din care 48.908 de turişti au fost români (85,6%). Din datele menţionate mai rezultă faptul că peste 40.000 de persoane s-au cazat în hoteluri, în moteluri – aproape 2000 de persoane, în vile turistice – 3000 de persoane, în cabane turistice – aproape 1000 de persoane, în pensiuni turistice – peste 6000 de persoane, alte 2000 de persoane preferând pensiunile agroturistice.
“Înnoptările turiştilor români în structurile de primire cu funcțiuni de cazare din județul Prahova în luna iulie 2019, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o creştere cu 7,5%. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în judeţul Prahova, în luna iulie 2019, a fost de 36,2%, durata medie a şederii turiştilor în luna menţionată fiind de 2,4 zile”, se mai arată în datele comunicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova.

Potrivit unui proiect, directorii şcolilor nu pot deţine funcţii de conducere într-un partid

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat tacit un proiect de lege potrivit căruia directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic.
Proiectul de lege propune modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prevede că „directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional”, potrivit Hotnews.
Iniţiatorul, deputatul USR Cristina Iurişniţi, menţionează în preambulul proiectului că finalitatea urmărită de această modificare legislativă „este depolitizarea funcţiilor de conducere de la nivelul unităţilor şcolare, care va genera o serie de beneficii”. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut şi votat şi de Senat, care este Cameră decizională.

Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” Prahova, la ceas aniversar

col. (rtr.) Constantin Chiper

Ministerul Apărării Naţionale a aprobat iniţiativa unui grup de cadre militare active pentru a înfiinţa, în anul 1990, Secţia pentru valorificarea tradiţiilor militare şi a patrimoniului istoric-militar. Cadre militare active şi în rezervă au înfiinţat, în anul următor, „Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor”, care a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, nr. 664, din data de 19 noiembrie 1991. De la înfiinţare, Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor a preluat obiectivele şi activităţile fostului Aşezământ Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. Comitetul a funcţionat sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate judeţele ţării s-au înfiinţat comitete judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti.
Din iniţiativa unor cadre militare active şi în rezervă, s-a înfiinţat la data de 24 octombrie 1994 Comitetul Judeţean Prahova pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor. Dintre cei care au participat la acest eveniment mai trăiesc generalul de brigadă (ret) Costică Drăghici, col. (ret) Nicolae Aţintişeanu, col. (ret) Constantin Chiper, col. (ret) Alexandru Dumitrescu şi col. (ret) Ioan Vişan. Comitetul ales atunci a fost format din: col. (rz) Traian Nechita- preşedinte, col. (rz) Vasile Horaţiu, prim-vicepreşedinte, col. (rz) Constantin Chiper- vicepreşedinte, col. (rz) Alexandru Dumitrescu- vicepreşedinte, col. (rz) ing. Ioan Popa- secretar, col. (rz) Petre Panait- contabil, col. (rz) Dionisiu Pop- casier, membri: col. (rz) Ioan Vişan şi col. (rz) ing. Ioan Georgescu.
Răspunzând propunerii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, la 30 mai 1995, prin Legea nr. 48, Parlamentul României a proclamat sărbătorirea Zilei Eroilor în ziua în care se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la ceruri, revenindu-se la tradiţia din perioada interbelică. Cu prilejul celei de-a treia Conferinţe Naţionale a Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, în ziua de 28 noiembrie 1997 s-a hotărât schimbarea denumirii Comitetului Naţional în Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”. De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiţiei interbelice de editare a Revistei „România Eroică”, care a devenit organul de presă al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.
Comitetul Filialei Prahova a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” a înfiinţat subfiliale la Câmpina, Vălenii de Munte, Mizil, Sinaia, Buşteni, Azuga, Băicoi, Slănic Prahova, Boldeşti-Scăeni, Brazi, Poienarii Burchii, Lipăneşti, Măgurele, Ciorani, Urlaţi şi în alte localităţi. Membrii asociaţiei noastre au participat la festivităţile organizate de Prefectura Prahova şi Primăriile din Brazi, Slănic Prahova, Vălenii de Munte, Boldeşti-Scăeni, Ciorani, Mizil, Filipeşti Târg, Lipăneşti, Măgurele, Băneşti, Poiana Câmpina, Vâlcăneşti, Aluniş, Cosminele, Gorgota, Floreşti, Păuleşti, Berceni, Bărcăneşti, Podenii Noi, Şoimari, Ariceşti Rahtivani şi alte localităţi în care s-au construit noi monumente ale eroilor. Membrii asociaţiei, împreună cu profesorii de istorie, geografie şi alte discipline şcolare, precum şi preoţii de la bisericile creştine şi alte confesiuni religioase au desfăşurat activităţi educative cu elevii şi cetăţenii de toate vârstele, pentru cinstirea memoriei înaintaşilor noştri care s-au sacrificat în luptele de apărare a fruntariilor ţării, a libertăţii şi independenţei naţionale a României. Încă de la apariţia primului număr al Revistei „România Eroică”, membrii filialei noastre au difuzat în localităţi şi şcoli Revista „România Eroică”, reuşind să difuzăm peste 500 de exemplare din fiecare număr, situându-ne pe primul loc în cadrul Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.
Membrii asociaţiei noastre au publicat Monografii şi Cărţi de aur, omagiind eroismul străbunicilor şi bunicilor noştri în Războiul de Independenţă 1877-1878, Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial şi în Teatrele de Operaţiuni Militare din Kosovo, Irak şi Afganistan.
Subfilialele noastre, membrii asociaţiei şi ai Cercurilor „Cultul Eroilor” au participat la plantarea de puieţi de stejar, frasin şi carpen în Parcul Memorial al eroilor de la Mărăşeşti, în Parcul Ploieşti-Vest şi în alte zone din judeţul Prahova. La propunerea făcută de col.(ret) Petrea Cujbă, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a adunat pământ din cele mai importante zone ale ţării în care s-au desfăşurat cele mai importante lupte. Pământul adunat s-a depus într-o urna procurată de col. (ret) Petrea Cujbă, transportată apoi la Alba Iulia şi depusă în Catedrala Eroilor neamului românesc din oraşul în care s- a consfinţit Marea Unire a tuturor românilor.
Începând din anul 2000, conform prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi Învăţământului şi Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, s-au înfiinţat în şcoli gimnaziale şi licee Cercuri „Cultul Eroilor”, conduse şi îndrumate de profesori de istorie, religie şi alte discipline şcolare. În judeţul Prahova s-au înfiinţat Cercuri „Cultul Eroilor” în şcolile gimnaziale şi liceale din toate localităţile, îndeosebi după alegerea în Biroul Executiv al asociaţiei noastre a prof. dr. Maria-Mariana Gheorghe, inspector şcolar.
Adunarea generală a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, din 20 martie 2011, a aprobat propunerea Biroului Executiv Central de a se adăuga în titulatura A.N.C.E. şi numele „Regina Maria”. Această propunere a fost avizată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în baza Hotărârii nr. 42.407 din 29 septembrie 2011, transmisă şi filialelor judeţene. Şi pe această linie s-a revenit la tradiţia făurită în perioada interbelică.
Prin Hotărârea Guvernului României, nr. 698, din 19 august 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 619, din 22 august 2014, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” şi filialele judeţene au primit statutul de „Asociaţie de Utilitate Publică”.
În prezent, asociaţia noastră este Filială a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Biroul Executiv al asociaţiei este format din: col. (ret) Constantin Chiper- preşedinte, col. (ret) Puiu Cujbă, prim-vicepreşedinte, col. (ret) Petrea Cujbă- vicepreşedinte, col. (ret) Marian Dulă- vicepreşedinte, prof. dr. Maria-Mariana Gheorghe- vicepreşedinte, col. (ret) Gheorghe Stăncuţu- vicepreşedinte, col. (ret) Alexandru Dumitrescu- secretar, membri: col. preot Petrişor Cristea, col. (ret) Cristian Iliescu, col. (ret) Nicolae Moise, col. (ret) Ioan Cristea, preot Gheorghe Pârvu, economist Florin Rădulescu, prof. dr. Polin Zorilă, prof. Romeo Bălănică, prof. Liliana Popescu, prof. Cecilia Stoica, maistru militar principal Gabriel Enache, contabil Monica Sandu.
Din iniţiativa Biroului Executiv al Asociaţiei Judeţene Cultul Eroilor Prahova se editează, începând din anul 2011, revista „Prahova Eroică”. Colegiul de redacţie este condus de col. (ret) Puiu Cujbă, col. (ret) Petrea Cujbă şi prof. dr. Polin Zorilă. În paginile revistei este omagiat eroismul prahovenilor în luptele duse pentru apărarea integrităţii teritoriale a României şi a fiinţei naţionale a poporului român. Ştiuţi sau neştiuţi, biruitori sau înfrânţi, anonimi sau rămaşi în legendă, eroii căzuţi la datorie au intrat în conştiinţa noastră la fel ca limba, tradiţiile sau frumuseţile plaiurilor româneşti. Ei s-au aruncat în braţele morţii şi continuă să trăiască printre noi.
Recent s-a actualizat Protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, care a creat posibilităţi mari pentru răspândirea şi difuzarea revistelor editate de A.N.C.E. „Regina Maria” şi filialele sale în instituţiile de învăţământ.

Perspective la gimnastică artistică pentru CS Petrolul Ploieşti

Petre Apostol

Sala „Olimpia” din Ploieşti a găzduit Campionatul Naţional de Gimnastică Artistică la junioare III, II şi I, iar CS Petrolul a demonstrat că are perspective, sportivele Corinei Ungureanu, Liviei Costache şi Doinei Olaru reuşind un progres vizibil faţă de concursul de calificare din luna mai.
La categoria junioare II – nivel 3, Maria Isbăşoiu (foto, stânga) a realizat un concurs bun, fără ratare, clasându-se pe locul al optulea la individual compus, cu 58.050 puncte (11.850 – sărituri; 12.550 – paralele; 12.650 – bârnă; 13.200 – sol), şi obţinând trei calificări în finalele pe aparate.
În finale, eleva antrenoarei Corina Ungureanu a încheiat pe locul al cincilea la sol (13.050p) şi la sărituri (11.800p) şi pe locul al optulea la paralele (12.000p).
La categoria junioare III – nivel 2, de la CS Petrolul s-a remarcat în mod special Gabriela Marcu (foto, dreapta), sportivă pregătită de antrenoarea Livia Costache, încheind pe locul 12 în clasamentul individual compus, cu un total de 54.100 puncte (11.250 – sărituri; 10.200 – paralele; 11.500 – bârnă; 12.400 – sol).
Gimnasta petrolistă a reuşit, totodată, şi calificarea în finala de la sol, la care s-a situat pe locul al optulea, cu 12.300 puncte.
Pentru CS Petrolul Ploieşti au mai evoluat, la categoria junioare III – nivel 2, sportivele Elisa Ruşină (locul 18 în clasamentul individual compus – 51.950p), Mara Ferar (locul 28 – 47.925p), Maria Tocitu (locul 32 – 44.800p).

Ziua Armatei Române, celebrată la filarmonică printr-un concert de duduk

N. D.

Astăzi, publicul meloman va avea parte de o nouă premieră înregistrată pe scena filarmonicii ploieştene, când este programat un concert dedicat Zilei Armatei Române. Concret, la ora 19.00 este programat un concert simfonic extraordinar care are în prim plan duduk-ul, un instrument de suflat tradițional armenesc. Invitat al serii este Cosmin Rafael Bălean, singurul român care cântă la un astfel de instrument. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice ploieștene se va afla maestrul Radu Postăvaru, în program fiind incluse lucrări de Aram Haciaturian – Vals din suita de orchestra “Masquerade”, Henrik Anassian – Concert pentru duduk şi orchestră, Piotr Ilici Ceaikovski – „Polonaise” din opera „Evgheni Oneghin”, op. 24 și Paul Hindemith – “Symphonic Metamorphosis” după teme de Carl Maria von Weber. Cosmin Rafael Bălean a studiat la Liceul de Muzică din Timişoara, clasa de fagot, apoi a absolvit, la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, acelaşi instrument. Ulterior a urmat cursuri de măiestrie interpretativă, iar din anul 1995 a devenit membru al Orchestrei simfonice a Filarmonicii Banatul din Timişoara, în prezent fiind şef la partida de fagot şi profesor asociat al Facultăţii de Muzică din Timişoara. De-a lungul timpului a colaborat cu orchestre din țară și din străinătate, acesta activând şi în două formaţii de muzică de cameră. În urmă cu nouă ani, acesta descoperă un instrument aparte – duduk-ul, instrument armenesc, care este unul dintre cele mai vechi instrumente din lume, cu o istorie de peste 3.000 de ani, sonoritatea acestuia putând fi auzită în coloanele sonore ale unor filme celebre precum Gladiatorul, Troia, Pirații din Caraibe etc. De precizat că, în anul 2005, UNESCO a declarat duduk-ul armenesc ca fiind o capodoperă și l-a inclus în Patrimoniul Intangibil al Umanității. În ultimii ani, Cosmin Bălean a suţinut cu acest instrument recitaluri și concerte în mai multe oraşe din țară, în 2014 prezentând în premieră europeană Concertul pentru duduk și orchestră de Henrik Anassian.În cursul acestui an, acesta a interpretat un concert pentru duduk, violă și orchestră în primă audiție, compoziție a regretatului Adrian Enescu, pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu. Biletele la concertul de astăzi, în valoare de 25 de lei (tarif întreg), 15 lei (pentru pensionari) și 5 lei (pentru elevi şi studenți) se găsesc la Casa de bilete a filarmonicii, la standul special amenajat în hipermarketul Cora – AFI Ploiești și online, pe www.filarmonicaploiesti.ro.

Creditele acordate populaţiei şi firmelor – în creştere

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut cu 0,8% (0,7% în termeni reali), până la 266,776 miliarde lei, în luna septembrie 2019, faţă de luna august, în timp ce, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, avansul este de 7,7% (4,1% în termeni reali), potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR) şi preluate de Agerpres.
Comparativ cu luna august, în septembrie creditul în lei s-a majorat cu 0,6% (0,5% în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,2% (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,7%).
Creditele în lei s-au cifrat la 177,717 miliarde de lei. Împrumuturile acordate gospodăriilor populaţiei au urcat cu 1,2% (105,838 miliarde lei), iar cele pentru companii s-au diminuat cu 0,3% (71,878 miliarde de lei).
Creditul în valută exprimat în lei a totalizat 89,058 miliarde de lei. Împrumuturile pentru gospodăriile populaţiei (35,179 miliarde de lei) s-au redus cu 0,3% în septembrie faţă de august, în timp ce creditele pentru companii (53,879 miliarde de lei) au crescut cu 2,3%.
Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 7,7% (4,1% în termeni reali), pe seama avansului cu 9,7% a componentei în lei (6% în termeni reali) şi a creşterii cu 3,9% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2%).
Creditul guvernamental s-a majorat, în luna septembrie 2019, cu 2,5% faţă de luna august 2019, până la 107,466 miliarde lei. În raport cu septembrie 2018, creditul guvernamental s-a majorat cu 5,6% (2% în termeni reali).
Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2019 un sold de 400,422 miliarde lei. Faţă de luna august 2019, aceasta a crescut cu 1% (0,9% în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2018 masa monetară (M3) s-a majorat cu 9,3% (5,6% în termeni reali).

Test prea puţin concludent

Petroliștii și-au continuat programul de pregătire săptămânal cu un test disputat în compania formației de eșalon județean CS Petrolul 95 Ploiești.
Întâlnirea s-a desfășurat la Baza „Kiru Sport”, încheindu-se cu victoria la limită a echipei lui Flavius Stoican, prin golul marcat de către francezul Guy Gnabouyou, cu două minute înainte de fluierul final.Petrolul1Fără joc oficial în această săptămână, în condițiile în care întâlnirea cu Turris-Oltul Tr. Măgurele a fost amânată, s-au cam chinuit, impunându-se greu. Pentru Flavius Stoican, întâlnirea a reprezentat un bun prilej de a le oferi minute unor jucători care au apărut mai puțin pe teren în confruntările oficiale, fiind folosiți, din start, și doi dintre cei care au lipsit o bună perioadă din cauza accidentărilor, Laurențiu Marinescu și Petru Racu. În schimb, în cazul lui Walace da Silva și Cristian Sîrghi nu a fost forțată revenirea pe gazon, iar Ionuț Cioinac, Raul Avram, Ștefan Bărboianu și Bogdan Gavrilă nu au fost utilizați niciun minut. Ca element de noutate, Stoican a testat, astăzi, și un mijlocaș grec, Panagiotis Andreas Trivyzas (20 de ani), ultima dată la divizionara secundă croată NK BSK Bijelo Brdo.
Altfel, într-un meci controlat, teritorial, de către petroliști, care au trecut pe lângă deschiderea scorului în mai multe rânduri, prin Țicu (șut în transversală), Mihăescu, Gnabouyou sau Younes, dar în care și gazdele au avut ocaziile lor importante, irosite de către Andrei Stancu și Vasile Popescu, diferența s-a făcut cu două minute înainte de final, atunci când francezul Guy Gnabouyou a marcat cu un șut din mijlocul careului mare advers!
Iată și configurația celor două formații:
FC Petrolul: Lungu (60 Apostolachi) – Zaharia, Racu, Manolache, Țicu – Meza Colli (46 Olaru), Mihăescu (60 Arnăutu) – Munteanu (46 Deac), Marinescu (60 Younes), Ștefănescu (46 Saim Tudor; 70 Trivyzas) – Blănaru (58 Gnabaoyou).
CS Petrolul 95: Roman – Drăgoi, Chiriță, Nicolae, Bălan – D. Dumitru, O. Costache, Buturugă, Fieraru – M. Nițescu, A. Stancu. Au mai jucat: V. Popescu, I. Pârvu, I. Dumitrescu, B. Roșca, Ed. Bratu, Rîndașu, Goroneanu.

Invitaţie la întâlnirea cu frumuseţea şi bogăţia toamnei

frumusetea toamnei1Ploieştenii care doresc să redevină copii, chiar şi pentru puţin timp, sunt invitaţi astăzi la “Festivalul Toamnei”, organizat de Grădinița cu Program Prelungit nr. 38. Evenimentul va avea loc la sediul acesteia, din str. Poştei nr. 23, alături de părinţii şi bunicii prichindeilor fiind aşteptaţi şi cei care vor să vadă frumuseţea şi bogăţiile toamnei inclusiv prin… mâinile gingaşe ale celor mici. Potrivit conducerii grădiniţei menţionate, ajutaţi de personalul didactic, copiii au meşterit tot felul de lucruri din fruze ruginite şi flori şi au făcut desene, care vor fi expuse în cadrul manifestării, în program fiind incluse şi momente artistice, din care nu vor lipsi dansurile populare româneşti.

Puterea de cumpărare a unui român, de trei ori mai mică decât media europeană

Puterea de cumpărare medie pe cap de locuitor este, în România, de 5.881 de euro, în timp ce suma medie pe care un european o are la dispoziţie pentru cheltuieli şi economii este de aproape trei ori mai mare, respectiv 14.739 de euro, reiese din datele unui studiu recent lansat de GfK şi preluat de Agerpres.
Conform cercetării „GfK Puterea de Cumpărare în Europa 2019′, România ocupă locul 32 în clasamentul european al puterii de cumpărare pe cap de locuitor, situându-se astfel cu aproximativ 60% sub media europeană.
La nivel naţional, Bucureşti conduce în clasament, cu o putere de cumpărare medie/cap de locuitor de 10.452 de euro, sumă cu 78% mai mare decât în restul ţării. Capitala este urmată în ierarhie de judeţul Timiş, cu o medie de 7.564 de euro şi judeţul Cluj, cu 7.457 de euro.
Pe de altă parte, la polul opus al ierarhiei se află judeţul Vaslui, cu o medie a puterii de cumpărare pe cap de locuitor de 3.706 de euro, cu circa 37% sub media naţională şi cu aproximativ 75% sub media europeană.
Potrivit studiului de specialitate, în Europa, venitul disponibil variază semnificativ între cele 42 de ţări. Astfel, dacă Liechtenstein – cu o putere de cumpărare medie de 67.550 de euro, Elveţia (42.067 de euro) şi Luxemburg (35.096 de euro) sunt pe podium, Republica Moldova, Kosovo şi Ucraina se situează la polul opus.
În timp ce europenii au avut la dispoziţie, în 2019, puţin sub 10 trilioane de euro, puterea de cumpărare pe cap de locuitor a crescut cu aproximativ 3,5 procente, semnificativ mai mult faţă de valoarea raportată în 2018. „Aceasta corespunde unei puteri de cumpărare medii pe cap de locuitor de 14.739 euro”, se menţionează în studiul GfK.
Un număr de 16 dintre ţările luate în considerare în realizarea studiului au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie, în timp ce 26 scad sub media europeană.
Studiul „GfK Puterea de cumpărare în Europa 2019′ este disponibil pentru 42 de ţări europene la nivel detaliat, pe regiuni, municipalităţi şi coduri poştale, alături de hărţi digitale.
Puterea de cumpărare este un indicator al venitului disponibil după deducerea impozitelor şi contribuţiilor caritabile, inclusiv orice ajutoare de stat primite.

La Ploieşti – „Persistenţa memoriei”

N.D.

“Persistența memoriei” este titlul expoziţiei al cărei vernisaj este programat astăzi, la ora 17.00, la Muzeul de Artă din Ploieşti, în cadrul căreia publicul va avea ocazia să vadă lucrările semnate de Vasile Troian. Potrivit criticilor de artă, expoziţia menţionată este considerată ca fiind „O expoziție cu memorie, produsă în și din memorie, o experiență inspirată de Salvador Dali”. Vasile Troian este considerat un artist plastic temerar al explorărilor artistice, acesta desfăşurându-şi activitatea atât în Bucureşti, cât şi la New York. Până să se stabilească în oraşul american, artistul a călătorit în Europa pentru a cunoaște granițele fenomenului artistic de dinainte de mileniul trei. În ceea ce priveşte expoziţia ale cărei lucrări vor putea fi admirate şi de prahoveni, cea mai bună descriere este aceea făcută cu ocazia prezentării ei la Muzeul Brukental din Sibiu: “Vasile Troian a înțeles capcanele silogismului lui Dali. A creat un ciclu de lucrări ce demonstrează cum memoria nu este un mecanism de conservare eficient: în timp aceasta sintetizează și alterează fidelitatea experiențelor. Așa se nasc amintirile. Pe pânzele lui Troian acestea sunt teme ilustrate de contururi, forme, culori și texturi pe când, în noi, devin relicve ce le-a abandonat timpul în trecerea sa peste noi sau abandonate de noi înșine când trecem buimaci prin timp. Dimensiunile semnificative ale lucrărilor pe pânză, culoarea de ulei păstoasă, pusă în tușe structurale, inoculează senzația unui câmp tactil, mâinile ne vor tresări vrând să afle cum se simte culoarea, retina își va electriza receptorii vrând să simtă textura culorii. În acel moment vom ști că fiecare particulă din noi are memorie proprie și vom pleca să o căutăm pe cea a sufletului.“