• Ambalaža je tihi prodavač.

    Ambalaža je

    tihi prodavač.

    – James Pilditch

Ambalaža je zajednički naziv za raznovrsne
materijale u koje se pakira roba. 

Kako bi se roba mogla staviti u promet, mora biti zaštićena od nepovoljnog utjecaja okoline, odnosno spremljena na način koji jamči siguran transport, održivost, zaštitu te kvalitetu proizvoda. Bez kvalitetne ambalaže u suvremenom svijetu nema kvalitetnih proizvoda. Razvoj pakiranja i ambalaže povijesno je izrazito bio potaknuti industrijskom revolucijom zbog povećanih kapaciteta proizvodnje i veće brzine pakiranja. Međutim, značajan preokret u proizvodnji i primjeni ambalažnih proizvoda učinjen je u 20.-om stoljeću razvojem ambalažnih proizvoda na bazi polimera. Danas je ambalaža efikasnija, kvalitetnija i više ekološka nego ikada do sada.

Bomark kontakt

BOMARK AMBALAŽA d.o.o. / Ivana Severa 15, Varaždin, Hrvatska
T +385 42 40 50 20 / F +385 42 40 50 21 / E [email protected]
OIB 26897480147 / IBAN HR9525000091101408906 / VAT HR26897480147
MBS 070118708 / Temeljni kapital 1.880.000,00 kn uplaćen u cijelosti
DIREKTOR Miljenko Borščak


cheap off white Sportswear free sex movie cheap swissgear backpack News web cheap yeti cup News cheap hydro flask Water bottle cheap anello backpack cheap tumi backpack cheap gymshark Yoga clothing