Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika (REG 1)

Registar ovlaštenih osoba - servisera (REG 2)

Nalazite se na početnoj stranici baza podataka tematskog područja Zrak, područje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, koje u sklopu Informatičkog sustava zaštite zraka vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.


Baze kojima ovdje možete pristupiti su:


Zahtjev nadležnog tijela za dodjelu korisničkog računa


Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika (REG 1)


Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/ izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Sukladno čl. 69., st. 1. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari u koji upisuje pravnu i fizičku osobu – obrtnika kojoj je izdana dozvola iz članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. navedenog Zakona.


Registar ovlaštenih osoba - servisera (REG 2)


Sukladno čl. 71. a, st. 1. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) te čl. 38. Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (NN 3/13), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu vodi Registar ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise sukladno Prilogu 6. navedenog Pravilnika.


Nositelj programa izobrazbe za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je izdalo suglasnost Hrvatskoj udruzi za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT), OIB: 64803582302, Zagreb, Ivana Lučića 5, za provođenje programa izobrazbe za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline te klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.


Dodatne informacije o programu obuke možete pronaći na službenoj stranici: HURKT


Nositelj programa izobrazbe za područje visokonaponskih sklopnih aparata


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je izdalo suglasnost HEP Nastavno obrazovnom centru (HEP NOC), OIB: 08393361027, 34330 Velika, Luke Ibrišimovića 9, za provođenje programa izobrazbe za područje visokonaponskih sklopnih aparata.


Dodatne informacije o programu obuke možete pronaći na službenoj stranici: HEP NOC


Popis Centara za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova (Popis Centara)


Sukladno članku 68. stavku 1. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i /ili opreme na licu mjesta, odnosno koje su prikupljene pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe moraju se predati pravnim osobama – Centrima za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu Centri).

Centri:

Banka halona:© 2019 - Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika (REG 1) / Registar ovlaštenih osoba - servisera (REG 2) [v2.0]


National news Womens Sport Shoes Online Shop पॉर्न विडियो cheap gymshark clothes cheap anello backpack cheap yeti cups Tennessee Titans Jerseys cheap hydro flask the north face jacket power tools for sale