LSS Laboratorij za sustave i signale
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Plan Predavanja Vježbe Projekt pametna kuća  
Naslovnica Sustavi za praćenje i vođenje procesa / Naslovnica
SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE PROCESA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PLAN NASTAVE
PREDAVANJA
VJEŽBE
SEMINARI
ISPIT
TESTOVI
NASTAVNICI
PAMETNA KUĆA
ARHIVA

Općenito o predmetu

Predmet Sustavi za praćenje i vođenje procesa predaje se u ljetnom semestru za studente četvrte godine studija (8. semestar) kao izborni predmet za profil Elektroničko i računalno inženjerstvo. Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja. Predmet nosi 4.0 ECTS bodova.

Sadržaj predmeta

Kategorizacija i značajke suvremenih procesa. Uloga i značaj sustava za mjerenje i vođenje procesa. Klasifikacija i standardizacija ulaznih i izlaznih signala te njihova priprema za računalsku obradbu. Kriterij za odabir komponenti sustava. Unutarnje i vanjske sabirnice. Industrijski zahtijevi na računalne mreľe. Prikladnost komunikacijskih medija s obzirom na brzinu, udaljenost, smetnje, pouzdanost i cijenu. Koncepti odabira te projektiranja i izrade programske podrąke sustava. Sučelja, ergonomičnosti i dokumentacija. Uloge, značaj i odnos korisnika, investitora, konzultanata, projektanata i izvođača. Osnove vođenja projekata.
Integrirajući gradivo usvojeno na predmetima prvostupanjskog dijela studija, holistički se pristupa mjerenju i upravljanju u industrijskim i drugim procesima. Obrađuju se kondicioniranje signala, industrijska komunikacijska sučelja, komunikacijski protokoli, programska podrške sustava i programski alati koji omogućavaju da se uz pomoć sustava i komponenti visokog stupnja integracije kao što su to osobna i industrijska računala, specijalizirana mjerna i upravljačka oprema te komunikacijski sustavi opće namjene prate i vode industrijski procesi.

     

Napomene

  • Sve obavijesti, novosti te česta pitanja vezana uz predmet pratite na FER-ovom webu
  • Svi materijali s predavanja, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta
  • Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obavijeąteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda
  • Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminarske radove te prijaviti ispit
  • Konzultacije se obavljaju putem elektroničke pošte ([email protected]) ili diskusijske grupe na FER-web stranici te uživo uz najavu e-mailom
  • Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - SPVP
© 2002.-2009. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se webmasteru.


cheap swissgear backpack Japan porn video cheap hydro flask Water bottle cheap yeti cup European News Web cheap tumi backpack free sex movie News free sex video European News Web