КВАДАР СКОПЈЕ

КВАДАР е архитектонска фирма, која нуди комплетна професионална услуга во области на проектирање, урбанистичко планирање и дизајн. Нашата пракса создаде портфолио од најразлични типови на проекти за објекти од резиденцијален, индустриски, образовен и деловен карактер како и ентериерно уредување. Ние соработуваме со повеќе специјализирани фирми го градиме проектниот тим, менаџираме со клиентот и договорните страни. Проектите ги создаваме од идеја и се до изградба. .


РЕФЕРЕНЦИ

квадар скопје

ПРОЕКТИРАЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

• Индивидуална станбена куќа со пратечки објекти - Бардовци / 2009г.
• Конкурс за општинска зграда Карпош
• Складиште и погон за лимови и производи од лим - Маџари / 2010г.
• Бензинска пумпна станица Алма петрол - Скопје / 2011г.
• Повеќесемејна станбена куќа на ул. Дамаска, Тафталиџе - Скопје / 2012г.
• Реконструкција на деловен објект - производство на прехрана - Злокуќани /2009г.
• Специјална болница за кардиологија - Злокуќани / 2012г.
• Командно контролни објекти МЕПСО / 2012г.
• Станбена зграда -Ѓ.Петров / 2012г.
• Реконструкција на кров на ЈУ Градска Библиотека Б. Миладиновци Скопје / 2012г.
• Бензинска пумпна станица Јова петрол - Скопје / 2013г.
• Повеќесемејна станбена куќа на ул. Востаничка, Црниче - Скопје /2013г.
• Фудбалски стадион со клубски простории во Љубанци / 2013г.
• Полициска станица во Јегуновце / 2014
• Надградба и реконструкција на Стар Метропол / 2014
• Архитектонско урбанистички проект за Администрација и магацини ГП Делчево / 2014

РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• Куќа на фудбалот и Фудбалски стадион за 3000 гледачи - ФФМ / 2010г.
• Откупен центар - Агрофруктус - Валандово / 2012г.
• Адаптација и реконструкција на Центар за хемодијализа и Реконструкција, адаптација и доградба на Дежурна служба - Градска општа болница 8 Септември / 2012г.
• Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој при МЗШВ на РМ и Адаптација на девет подрачни единици на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство на РМ / 2012г.
• Ентериерно уредување на МНР на РМ / 2012г
. • Основно училиште и градинка во Чучер Сандево / 2013г.
• Фабрика за текстил - Хавеп Импекс, Илинден - Скопје / 2013г.
• Повеќесемејна станбена зграда - Стогово, Козле - Скопје / 2013г.
• Повеќесемејна станбена зграда - Сливовска, Влае - Скопје / 2013г.

Клиенти . Инвеститори . Нарачатели

Тргоцемент Велес , Ривер Девелопмент Скопје , Пивот Скопје , Центар за развој на Пелагониски плански регион ,
МАНУ , Хауском Битола , Македонска пошта , Агенција за млади и спорт , Царинска Управа на РМ ,
Макошпед АД Скопје , ДИС Монтажа Скопје . Глобекс Скопје , Бенелукс Тунинг Скопје , Јова Петрол Св. Николе , Рудник САСА Македонска Каменица , ДУ-БЕ Груп Скопје . Сенсор Скопје

Контакт


National news Japan porn video Video porno power tools for sale cheap hydro flask zamalek, fans cheap yeti cups National Colombia Jersey cheap tumi backpack Adidas Ncs Danmark