•  

Novosti

GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma

Članak 31. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. godine: (LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html) (1) Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. (2) Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim ...

DAHUA IVS

Zašto i kada IVS? analitički video software- shema IVS je potreban kod zaštite vanjskih perimetara objekta kad je potrebna velika pouzdanost dojave kod neovlaštenog ulaska u štićeni prostor. Primarna detekcija pokreta (motion detection) je često nepouzdana, tj. moguće su česte lažne dojave. Kod IVS‐a eliminiramo lažne dojave na najmanju moguću mjeru sa 99% preciznošću.Dahua 4.0MP modeli iz naše ponude IPC-HFW4431RZ, IPC-HDBW4431R-ZS, ...


cheap tumi backpack Ncs Shopping cheap gymshark Yoga clothing cheap off white Sportswear Ncs's News NCS European News Web free sex video cheap fjallraven backpack free sex movie cheap yeti cup