HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Na svim lokacijama gradilišta napreduju radovi na proširenju i rekonstrukciji željezničke infrastrukture terminala na riječkoj Brajdici, zajedničkom projektu Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz Instrumenta za povezivanje Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267 milijuna kuna,pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 195 milijuna kuna. U kolodvoru Rijeka Brajdica demontirana su četiri kolosijeka i izvode se radovi na donjem i gornjem pružnom ustroju (napravljen je iskop te se postavljaju kolosijeci i tračnice). Po završetku montiranja kolosijeka preostaje nasipanje tucanika i niveliranje kolosijeka. Također se izvodi rekonstrukcija kontaktne mreže. Uz kolodvorsku zgradu gradi se novi objekt u kojemu će biti smještena nova signalno-sigurnosna i telekomunikacijska oprema. Prema Sušaku izvode se najzahtjevniji radovi, oni na željezničkom tunelu. Gradi se portalna građevina duga 74 m otvorenog iskopa. Istodobno s tim radovima izvode se i radovi na proširenju cijevi tunela.

U sklopu projekta “Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)”, vrijednog 614,4 milijuna kuna, čijih se 85 posto vrijednosti sufinancira EU sredstvima, 1. travnja 2019. za željeznički promet zatvorena je dionica Zaprešić – Zabok, a putnike prevoze autobusi. Demontirani su kolodvorski i prolazni kolosijeci od Zaboka do Novih Dvora, a 23. travnja 2019. počinje strojna izmjena kolosijeka od Novih Dvora do Zaprešića. Izmjena će se izvoditi pružnim postrojenjem koje u istome prolasku demontira stari kolosijek te odmah polaže nove betonske pragove i tračnice. Također, izvode se radovi na sanaciji postojeće trase šljunčanim stupovima, na zaštiti građevne jame za iskope pothodnika, započela je izgradnja nove zgrade za smještaj SS i TK uređaja u Zaboku, ugrađuju se propusti duž cijele dionice, priprema se izgradnja novih armiranobetonskih željezničkih mostova, izvode se radovi na polaganju kolodvorskih kolosijeka i skretnica, grade se peroni u Novim Dvorima, saniraju se zgrade u kolodvorima, izvode se temelji za stupove kontaktne mreže itd.


美女明星 xxx movie European websites Tennessee Titans Jerseys xxx video Texas Rangers Team Pro Shop cheap tumi backpack cheap swiss gear backpack Womens Sport Shoes Online Shop dgivning samt