Ovaj studijski program omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture i umjetnosti te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti.

O Studiju

Kulturni i kreativni sektori su iznimno atraktivni za mlade ljude.

Creating growth, Ernst and Young, 2014

Zašto menadžment i produkcija u kulturi?

Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi profiliran je s obzirom na rastuće potrebe suvremenoga tržišta rada u području kulture i umjetnosti, koje podrazumijeva obrazovane menadžere za profesionalno sudjelovanje u procesima upravljanja u institucijama kulture odnosno vođenja i produkcije različitih projekata u kulturi.

menadžment + produkcija + kultura =

Kreativne i kulturne industrije su na razini politika EU prepoznate kao jedan od pokretača društvene i teritorijalne kohezije, kreativnosti i inovacija, s pozitivnim učincima prelijevanja na ostatak ekonomije i društva u cjelini.

Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u RH, Ekonomski institut, 2015

O Programu

Značenje doprinosa kreativnih i kulturnih industrija hrvatskome gospodarstvu potvrđuju i podaci o zaposlenosti.

Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u RH, 2015

Opis studijskog programa

Studijski program Menadžmenta i produkcije u kulturi temelji se na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije visokoga školstva što modelom studija promovira integraciju teorijskih znanja s praksom u struci, odnosno promovira suvremene i inovativne načine učenja koji, naposljetku, kroz stručnu praksu i kroz formu radionica uvode studenta u stručno osposobljavanje.

Pogledaj

Pogledajte što kažu stručnjaci iz kulturne industrije RH, kreativci, producenti i umjetnici o tome što sve čini posao menadžera u produkciji i kulturi.
image

Što vam nudimo?

Preddiplomski stručni studijski program: Menadžment i produkcija u kulturi je interdisciplinarni studij koji povezuje područje društvenih te humanističkih znanosti i umjetničko područje / trajanje: 3 godine odnosno 6 semestara / 180 ECTS bodova / stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi - kratica: bacc. oec. prod. cult. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

image

Nastavnici

Program provode renomirani nastavnici Poslovnog veleučilišta Zagreb, kao i vanjski suradnici iz brojnih kulturnih institucija s iskustvom iz stručne prakse. Postignut je optimalni bolonjski standard u odnosu broja nastavnika i broja studenata, što omogućuje rad u malim grupama i individualni pristup. Uz afirmirane profesore koji predaju teorijske predmete, predavat će i afirmirani stručnjaci iz prakse u određenim područjima kulture i umjetnosti kao naši vanjski suradnici.

image

O studiju, uvjetima upisa i školarini

Trajanje stručnog studija: 6 semestara
Upisna kvota: ukupno 30 redovnih i 30 izvanrednih studenata.
ECTS bodovi: 180

Upis u prvu godinu stručnog studija moguć je na dva načina: na temelju položene državne mature ili na temelju razredbenog postupka. Visina troškova studija za jednu akademsku godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta i produkcije u kulturi iznosi 24.995,00 kn. Plaćanje troškova studija moguće je na rate i putem kredita. Svi kandidati obvezni su prijaviti se preko internetske stranice www.pvzg.hr

image

Ernst and Young, 2014

Osim što su pokretači kulturne raznolikosti u Europi, kreativne i kulturne industrije su jedan od najdinamičnijih sektora gospodarstva Europske unije.

Jelinčić i Žuvela, 2012

Studijski programi umjetničkih akademija u Hrvatskoj su kvalitetni, ali nedostaju kolegiji kojima bi se studenti bolje pripremili za tržište i umjetničko poduzetništvo.


NCS European websites NCS NEWS web cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs off white Sportswear NCS European News Web Ncs's News cheap Ncs yeti cup cheap Ncs swissgear backpack Ncs National news