• 110 GODINA

 • 113 godina tradicije jamstvo je kvalitete naših proizvoda!

 • 113 godina proizvodnje tehničkog kamena od dolomitne i dijabazne stijene!

 • 113 godina oplemenjivanja tehničkog kamena!

 • 113 godina Već u petoj Državi na istom mjestu obavljamo istu djelatnost!

 • Radlovac d.d.

  5% najboljih poduzeća u Republici Hrvatskoj!

 • 113 godina praćenja i korištenja modernih prizvodnih rješenja!

 • 113 godina proizvodnje tamponskih i agregatskih materijala!

 • 113 godina isporuke kamena za cestogradnju i željeznice!

 • 113 godina isporuke kamena za građevinsku i kemijsku industriju!

 • 113 godina - Radlovac d.d. Vama na usluzi!


 

 


 

ODLUKA O ODABIRU

 

DECISION

 

NAZIV NABAVE:

Postrojenje za proizvodnju finih frakcija dolomitnog agregata
Evidencijski broj nabave: Roba 2/2016

PROCUREMENT NAME:

Facility for the production of fine fractions of dolomite aggregate
Publication reference: Supplies 2/2016

DATUM OBJAVE: 08. rujna 2016.g.

PUBLICATION DATE: September 08, 2016

 

More...

 


 

OBAVIJEST O NABAVI

 

PROCUREMENT NOTICE

 

NAZIV NABAVE:

Postrojenje za proizvodnju finih frakcija dolomitnog agregata
Evidencijski broj nabave: Roba 2/2016

PROCUREMENT NAME:

Facility for the production of fine fractions of dolomite aggregate
Publication reference: Supplies 2/2016

DATUM OBJAVE: 08. kolovoza 2016.g.

PUBLICATION DATE: August 08, 2016

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29. kolovoza 2016. u 16 sati

SUBMISSION DEADLINE: August 29, 2016 at 16:00 p.m.

 

More...

 


 

PRETHODNE NABAVE

 

PREVIOUS PROCUREMENTS

 

NAZIV NABAVE:

Postrojenje za proizvodnju finih frakcija dolomitnog agregata
Evidencijski broj nabave: Roba 1/2016

PROCUREMENT NAME:

Facility for the production of fine fractions of dolomite aggregate
Publication reference: Supplies 1/2016

DATUM OBJAVE: 11. srpanj 2016.g.

PUBLICATION DATE: July 11, 2016

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 02. kolovoza 2016. u 16 sati

SUBMISSION DEADLINE: August 02, 2016 at 16:00 p.m.
STANJE: PONIŠTENO STATUS: CANCELED

 

More...

 

 

cheap yeti cup cheap hydro flask Water bottle free sex movie Japan porn video European News Web News European News Web cheap fjallraven backpack European websites Asian sex video