Обидете се да простите, да ги смирите односите со луѓето, да го пронајдете доброто во секој, затоа што навистина постои.