Друштвото за градежништво и инженеринг " БИЛД-ИНГ" доо Скопје е компанија со 20 годишно
искуство на Македонскиот пазар, за што сведочат многубројните изведени објекти. Успехот се
должи благодареќи на нашиот тимски, доверлив, и квалитетен пристап кон работите, при тоа
следеќи ги постојано, новитетите и стандардите во градењето како цел за исполнување на
желбите на инвеститорот.

-    Поседуваме: ЛИЦЕНЦИ -"Б" - за изградба , надзор и проектирање на објекти
-    Изведуваме објекти од нискоградба, поврзани со комунална инфраструктура, јавни сообраќајни површини и спортски игралишта,
-    Зимско одржување на јавно прометни површини од снег и мраз,
-    Проектирање, изградба и реконструкција на општествени и индивидуални станбени објекти.Asian sex video Japan porn video NCS NEWS web NCS European websites Ncs Shopping cheap Ncs yeti cup free sex movie cheap Ncs fjallraven backpack NCS European News Web Ncs National news