ТИП 2

 • APARTMENT 7
 • ROOMS 3
 • TOTAL AREA, SQ.M. 59.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 3

 • APARTMENT 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43
 • ROOMS2
 • TOTAL AREA, SQ.M. 46.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 4

 • APARTMENT 9, 16, 23, 30, 37, 44
 • ROOMS 2
 • TOTAL AREA, SQ.M. 46.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 5

 • APARTMENT 10, 17, 24, 31, 38, 45
 • ROOMS 2
 • TOTAL AREA, SQ.M. 47.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 6

 • APARTMEN 11, 18, 25, 32, 39, 46
 • ROOMS 3
 • TOTAL AREA, SQ.M. 60.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 7

 • APARTMENT 12, 19, 26, 33, 40, 47
 • ROOMS 4
 • TOTAL AREA, SQ.M. 85.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 8

 • APARTMAN 13, 20, 27, 34, 41, 48
 • ROOMS 3
 • TOTAL AREA, SQ.M. 60.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

ТИП 9

 • APARTMENT 14, 21, 28, 35, 42, 49
 • ROOMS 2
 • TOTAL AREA, SQ.M. 39.00
 • PARKING YES/NO
 • PRICE 1150€ – 1300€/m2

Видео од изградба

КОНТАКТ

Bisi Apartments
ул. Лондонска бб, наспроти ТЦ City Mall
Телефон: 070 410 014
Email: [email protected]

КОНТАКТ

*/