контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo
 • Изведба на гасоводна делница
  блок станица 5 - Неготино


  Повеќе

  Sample image
 • Изведба на дел од гасоводна делница Клечовце - Штип
  Вентилска станица BVS 6 Ø700


  Повеќе

  Sample image
 • Работни активности на допрема
  на јаглен во ТЕ Пљевља,
  Р. Црна Гора


  Повеќе

  Sample image
 • Изведба на топол убод со HOT
  TAP машина под притисок

  - Приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје со топол убод во присуство на гас (DN50 ÷ DN 400)

   

  Sample image
 • Машинско монтажни работи на
  гасни котлари

  - СУГС Ѓорѓи Димитров Скопје
  - СУГС Здравко Цветковски Скопје

   

  Sample image
 • Машинско монтажни работи на вреловоди со предизолирани
  цевки DN 350/DN 600

  Населба Автокоманда Скопје - 1480 m’
  Железара Скопје - 3170 m’

   

  Sample image
 • Електро - машинска монтажа на Багер SRs (H) 1050.23/2.0

  РЕК Битола - 2009, 2010 год.
  Извршена електро – машинска монтажа на Багер CPc (x) 1050.23/2.0 на плато во Рудник Суводол, РЕК Битола.

   

   

  Повеќе

  Електро - машинска монтажа на Багер SRs (H) 1050.23/2.0
 • Електро - машинска монтажа на Одлагач А2Rs (B) 5500.60

  РЕК Битола - 2009 год.
  Успешно извршена електро – машинска монтажа на Одлагач А2 Pc-B 5500.60 на плато во Електрана, РЕК Битола.

   

   

  Повеќе

  Електро - машинска монтажа на Одлагач А2Rs (B) 5500.60
 • Ремонт на турбина ZAMECH
  13K 125

  РЕК Oсломеј - Ремонт 2009 год.
  За време на редовниот годишен ремонт во 2009 год. беше извршен ремонт на турбина во РЕК Осломеј, Кичево

   

   

  Повеќе

  Ремонт на турбина ZAMECH
 • Монтажа на нова машинска хала

  HPP Mатка - Реконструкција 2007, 2008 год.
  Во периодот од 2006 до 2008 беше извршена модернизација на HPP Матка со изградба на нова машинска хала и монтажа на целокупната машинска опрема

   

   

  Повеќе

  Монтажа на нова машинска хала
 • Машинско-Монтажни работи
  на гасоводен систем

  Скопје 2011 год.
  Изведување на машинско-монтажни работи за приклучна делница на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

   

   

  Повеќе

  Машинско-Монтажни работи на гасоводен систем
Превземи каталог

За ELTE

LogoЕЛ ТЕ Инженеринг оформена е во 1999 година. Управувана е во менаџерски стил и добро развиена организациска култура чиишто доминантни вредности и норми се развиваат постојано и стануваат релативно издржани обележја во животот во организацијата.

ЕЛ ТЕ Инженеринг е компанија која е специјализирана за ремонт, монтажа и одржување на опрема во енергетиката и машинството на широк круг на компании, од мали компании до стратешки енергетски објекти.

ELTE Хидро

LogoЕЛ ТЕ Хидро е оформена во 2010 година, основана од ЕЛ ТЕ Инженеринг Д.О.О. – Скопје. Основната дејност на ЕЛ ТЕ Хидро е проектирање и изградба на мали хидроелектрични централи во Р. Македонија

Kонтакт

Адреса:
ул. Желево 2/2-10
1000 Скопје
Р. Македонија

тел:(+389 2) 2033 453: 2033 473
факс: (+389 2) 2033 454
web: www.elte-inzenering.com.mk
email: [email protected]
email: [email protected]


free sex movie Asian sex video cheap Ncs yeti cup Ncs's News cheap Ncs fjallraven backpack NCS European News Web cheap Ncs anello backpack NCS European News Web Ncs Shopping cheap Ncs tumi backpack