english English

Novosti

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 14. siječnja do 3. veljače 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi preko Studomata te studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu odnosno ni na koji način ne mogu utjecati na vaše ocjene.

Nives Vidak doktorirala

Mr. sc. Nives Vidak, viša predavačica na Pomorskom odjelu i preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 11. siječnja 2019. na poslijediplomskom studiju Glotodidaktika Filozofskog fakulteta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskoga sustava pojma o sebi čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti.

Objavljena knjiga izv. prof. dr. sc. Sandre Uskoković ANAMNESIS: Dijalozi umjetnosti u javnom prosto

U nakladi izdavačke kuće UPI2M BOOKS objavljena je knjiga ANAMNESIS: Dijalozi umjetnosti u javnom prostoru, autorice izv. prof. dr. sc. Sandre Uskoković s Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku.

Izložba Kanalica i znanstvena tribina Dubrovački krovovi: Izgubljena dimenzija

Peta znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku s temom Dubrovački krovovi: Izgubljena dimenzija upriličit će se 23. siječnja 2019. u sveučilišnom Kampusu. Tribini će prethoditi izložba „Kanalica“, autora Fotokluba „Marin Getaldić“ i Kristine Kojan Goluža, koja će započeti u 19 sati u auli Kampusa.

Darijo Mišković doktorirao

Darijo Mišković, mag. ing. nav. traff., asistent na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, obranio je 8. siječnja 2019. godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ – smjer Nautičke znanosti Sveučilišta u Rijeci, doktorsku disertaciju pod naslovom „Organizacijski model upravljanja sigurnošću broda s osvrtom na kontejnerske brodove“ čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta.

 

Tražilica

NCS European News Web cheap tumi backpack cheap anello backpack Ncs Shopping Japan porn video free sex movie Asian sex video Ncs's News Ncs National news free sex video