Dobro došli u Uređenu zemlju! 


Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima ima višestruke zadaće od kojih su najvažnije uspostava sigurnosti u pravnom prometu nekretnina i zaštita prava upisanih u registre. Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama.

Katastar je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Katastarsku evidenciju vode područni uredi za katastar Državne geodetske uprave te Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Zemljišna knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava. Zemljišne knjige vode se u zemljišnoknjižnim odjelima pri općinskim sudovima.

Vlada Republike Hrvatske je putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave 2003. godine pokrenula Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva Uređena zemlja, u okviru kojeg je razvijen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine. Pojednostavljeno, uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige koja korisnicima donosi brojne koristi. Osim što je vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu znatno skraćeno, građani danas na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njezin smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti.

Dio Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra je i „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS sastoji se od dvije komponente:

 

- Javni OSS je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka;
 
- Privatni OSS je dostupan samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

 

Pristup ZIS OSS-u moguć je putem poveznice https://oss.uredjenazemlja.hr.  


Putem OSS-a možete zatražiti i preuzeti:
- Zemljišnoknjižni izvadak
- Izvadak iz knjige položenih ugovora
- Kopiju katastarskog plana
- Izvod/prijepis iz posjedovnog lista
- Izvadak iz Baze zemljišnih podataka

Preko izbornika Moje nekretnine možete:
- prema OIB-u dobiti sve podatke o nekretninama u svom vlasništvu odnosno
- za nekretnine kojima nije pridružen OIB zatražiti upis istog, a kako biste imali uvid u sve svoje nekretnine.

Zemljišnoknjižni izvadak može se ishoditi neovisno o mjesnoj nadležnosti.

Slanje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i knjigu položenih ugovora putem OSS-a za vas mogu obaviti ovlašteni javni bilježnici ili odvjetnici.

Izradu i slanje geodetskih elaborata na pregled i potvrđivanje u katastarske urede za vas mogu obaviti ovlašteni geodetski izvoditelji elektroničkim putem uz podršku Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop sustava (OSS).

 
Kako preuzeti katastarske i zemljišnoknjižne isprave putem OSS-a?


Kako podnijeti e-prijedlog za upis u zemljišnu knjigu?


Digitalni geodetski elaborat


Preuzmite brošuru o katastru i zemljišnim knjigama:

 


wholesale Cheap jerseys cheap anello backpack Wholesale NBA Jerseys Dynamo, Kiev cheap gymshark clothes Cheap Nike Shoes cheap fjallraven backpack wholesale Soccer jerseys wholesale Nhl jerseys Cheap power tools cheap Oakleys Sunglasses X videos wholesale the north face backpack wholesale Ncaa jerseys cheap swiss gear backpack cheap RayBan Sunglasses wholesale Mlb jersey cheap Mobile phone cheap hydro flask wholesale Nfl jerseys
Wholesale jerseys |