Pohřební služba Petr Míček Žermanice


NAŠE SLUŽBY

V nejtěžší chvíli života Vám nabízíme pomocnou ruku a naše služby při zajištění důstojného rozloučení s Vaším blízkým a milovaným člověkem. Jsme pohřební služba v Moravskoslezském kraji, sídlo a kancelář máme na frýdecko-místecku v obci Žermanice.

Pohřební služba Žermanice tel. 605 948 320.

Možnosti rozloučení:

Zajistíme:

Jak postupovat ....

.... při úmrtí doma
.... při úmrtí v nemocnici, v léčebně, v ústavu soc. péče, v lázních
Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení. Naše služby můžete využít bez ohledu na to, kde k úmrtí došlo a bez ohledu na to, že jiná pohřební služba již zesnulého/zesnulou odvezla (např. k provedení pitvy).

Doklady potřebné k objednání pohřbu

a dále oděv k oblékání zemřelého/zemřelé, případně fotografii k použití na parte.


Copyright © 2017 Petr Míček
Pohřební služba Žermanice - tel. 605 948 320 • www.psmicek.cz

Japan porn video Ncs National news free sex movie cheap Ncs tumi backpack cheap Ncs hydro flask Water bottle Ncs's News NCS European News Web cheap Ncs off white Sportswear NCS NEWS web NCS European websites