Nákup přes Quatro-splátky přináší radost

 

Víme, že největší radost z výrobku zažijete, když si ho koupíte hned. Nový výrobek splatíte přece o mnoho snadněji, než kdybyste si na něj měli pomalu šetřit. Proto Quatro-splátky přinášejí co nejjednodušší a nejvýhodnější nákup na splátky. Nečekejte a udělejte si radost hned teď! Vždyť splácet je lehčí než ušetřit.

Jak to funguje?

V kamenných prodejnách:

V některé z prodejen našich partnerů: http://www.quatro-splatky.cz/kde-nakupovat si vyberete zboží, jehož nákup chcete prostřednictvím našeho úvěru financovat. Sdělíte prodejci, že máte zájem zboží financovat prostřednictvím úvěru od naší společnosti a zvolíte si rozsah v jakém chcete nákup zboží financovat (0 – 50% pořizovací ceny zboží). Prodejce s Vámi sepíše žádost o úvěr a vyžádá si od Vás dokumenty k posouzení Vaší úvěruschopnosti.* V případě příjmů ze zaměstnání budete požádáni o předložení potvrzení zaměstnavatele o příjmu, které může být alternativně nahrazeno výplatními páskami, nebo výpisy z Vašeho účtu za poslední dva měsíce. Příjmy z podnikání se dokládají prostřednictvím daňového přiznání, dokladu o zaplacení daně a výpisu z Vašeho účtu. V případě starobního důchodu, rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství či jiného obdobného příjmu budete požádáni o předložení rozhodnutí, které prokazuje výši tohoto příjmu. Bližší informace získáte u našich partnerských prodejců. Údaje o Vašich stávajících závazcích ověřujeme prostřednictvím Nebankovního registru klientských informací (bližší informace naleznete v Informačním memorandum níže). Prodejce odešle Vaši žádost našim pracovníkům pomocí on-line aplikace, naši pracovníci žádost okamžitě posoudí a prodejce Vás informuje, zda byla Vaše žádost schválena či nikoli. V případě schválené žádosti Vám prodejce poskytne všechny nezbytné informace týkající se úvěrové smlouvy a předloží Vám návrh úvěrové smlouvy. Obchodní zástupce s Vámi následně jménem naší společnosti uzavře úvěrovou smlouvu a předá Vám zboží.

*Každý zákazník je posuzován individuálně a společnost si vyhrazuje právo vyžádat i jiné doklady.

On-line nákup: V případě, že naši partneři umožňují nákup online, můžete v rámci volby způsobu úhrady ceny zboží zvolit úvěrové financování. V rámci aplikace na webových stránkách prodejce vyplníte žádost o úvěr a nahrajete dokumenty k posouzení úvěruschopnosti. Rozsah dokumentů vyžadovaných k posouzení úvěruschopnosti je stejný jako v případě, kdy nakupujete přímo na prodejně. I v případě online žádosti údaje o Vašich závazcích ověřujeme prostřednictvím Nebankovního registru klientských informací. Internetová aplikace obsahuje podrobné instrukce k vyplněné žádosti, v případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte naše pracovníky. Jakmile žádost odešlete, bude posouzena našimi pracovníky. O výsledku posouzení žádosti budete neprodleně informován emailem. V případě, že Vaše žádost byla schválena, zašleme Vám zároveň návrh úvěrové smlouvy k prostudování. Pokud s návrhem úvěrové smlouvy souhlasíte a máte zájem zboží objednat, potvrdíte objednávku. Úvěrovou smlouvu podepisujete teprve v okamžiku, kdy si zboží vyzvedáváte na prodejně, případně na doručovací adrese, pokud si zboží necháváte zasílat.

Naše úvěry jsou vždy úročeny pevnou úrokovou sazbou, která se v průběhu doby trvání spotřebitelského úvěru nemění. Úrokové sazby se pohybují v rozpětí od 0% do 41,30 % p .a. Konkrétní výše úrokové sazby vždy závisí především na výši úvěru a době splácení. Bližší informace Vám budou vždy poskytnuty prodejcem.

Reprezentativní příklad:

Měsíční anuitní splátka spotřebitelského úvěru ve výši 45 000 Kč, s úrokovou sazbou 16,64 % ročně a s dobou splácení 12 měsíců představuje 4 072 Kč. Celkové náklady spotřebitele činí 3 864 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem činí 48 864 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 16,64%.

Úvěr můžete kdykoli zcela nebo zčásti předčasně splatit. V takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku. Můžeme po Vás však požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Úhradu účelně vynaložených nákladů nemůžeme požadovat v případě, že k předčasnému splacení došlo z pojistného plnění z pojištění schopnost splácet úvěr.

Pokud budete v prodlení s platbou vyplývající z úvěrové smlouvy, můžeme požadovat zákonný úrok z prodlení, jehož výše v současné době činí 9,00 % p. a. Dále můžeme požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů a případně předčasně zesplatnit jistinu úvěru. Podrobnosti jsou uvedeny vždy v příslušné úvěrové smlouvě.

Neposkytujeme radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 

KDE NAKOUPÍTE NA SPLÁTKY?

Vyberte si kteroukoliv
z prodejen, kde můžete
nakupovat na splátky.

najděte obchod

KONTAKTUJTE NÁS

 

Napište nám

Odpovědi dostanete i na naší infolince:

810 888 999


Asian sex video NCS European websites cheap Ncs fjallraven backpack NCS European News Web cheap Ncs yeti cup NCS European News Web Ncs's News free sex video Ncs Shopping cheap Ncs hydro flask Water bottle