Profil společnosti

Společnost byla založena na základě zápisu obchodní společnosti RADEKOV spol. s r.o. do obchodního rejstříku Okresního soudu v Ostravě dne 15.11.1991.

Společnost začala vyvíjet svoji činnost po odkoupení společnosti RADKOV s.r.o. dne 23.6.1992 od Fondu národního majetku České republiky, která vznikla privatizací závodu péče o základní prostředky bývalého státního podniku TESLA Rožnov pod Radhoštěm.

Společnost pokračuje v třicetileté tradici původních činností. Zajišťuje komplexní dodávky nových staveb, úplné rekonstrukce objektů pro občany, obchod, služby a průmyslové využití.

Společnost má kolem 30 kmenových zaměstnanců s profesním zaměřením na předmět činností nezbytných k realizaci staveb. Značné zázemí má společnost v technickém vybavení, vlastních dílnách a širokém sortimentu materiálových zásob, což umožňuje bezprostřední zahájení prací i bez nároků na inkasa záloh.

Politika vedení

Vedení společnosti RADEKOV spol. s r.o. se usneslo stanovit základní strategii kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci(BOZP) – Politiku managementu.

Hlavní zásady, které musí být dodržovány při zajišťování realizace požadavků zákazníků a naplňování cílů kvality, ochrany životního prostředí a BOZP, jsou vyjádřeny v následujících bodech a závazcích:

 • Plníme beze zbytku požadavky a potřeby našich zákazníků a legislativní požadavky v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP, aby výsledky naší práce a služeb je vedly k věrnosti naší firmě.
 • Neustále zlepšujeme efektivnost všech procesů vedoucí ke spokojenosti zákazníků.
 • Nabízíme konstantní kvalitu dodávek v oboru:
  • dodávek pozemních a inženýrských staveb včetně jejich změn a odstraňování
  • dodávek technologických zařízení staveb
  • zajišťování projektové činnosti ve výstavbě
  • zateplování a revitalizace staveb.
 • Sledujeme a dodržujeme všechny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a BOZP, jakož i jiné požadavky, kterým společnost podléhá.
 • Pomocí zvyšování odborné úrovně podporujeme uvědomění našich zaměstnanců v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.
 • Subdodavatelé zásadně ovlivňují výsledky naší práce i kvalitu našich dodávek. Jejich hodnocení, výběru a spolupráci s nimi věnujeme zvláštní pozornost. Vyžadujeme od nich plnění právních předpisů a norem pro oblast životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přenášíme na ně i plnění požadavků zákazníků v těchto oblastech.
 • Využíváme, tam kde je to možné, technologie a materiály co možná nejšetrnější vůči životnímu prostředí. Při zavádění nových technologií a modernizaci technických zařízení, účinně snižujeme zdroje škodlivých faktorů pracovního prostředí.
 • Na základě zjišťování nebezpečí, ohrožení a rizik, které se provádí vždy před zahájením stavby a pak průběžně při její realizaci, utváříme pracovní podmínky s cílem preventivně minimalizovat všechna rizika, která mohou způsobit újmu.
 • Při každé činnosti sledujeme a vyhodnocujeme negativní vlivy procesů a činností na životní prostředí. Výsledky využíváme k prevenci znečištění a přijímání opatření k neustálému zlepšování.
 • Motivujeme naše zaměstnance a subdodavatele nejen k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a BOZP, ale rovněž i k tomu, aby sami přicházeli s náměty jak dopady našich procesů a činností na životní prostředí zmenšovat a úroveň BOZP zvyšovat.
 • Stanovujeme a přezkoumáváme cíle managementu.
 • Vedení společnosti poskytuje veškeré zdroje potřebné pro naplňování politiky managementu.

Konečným cílem zavedeného systému managementu je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníka tak i pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Společnost RADEKOV spol. s r.o. tímto prohlašuje, že v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů GDPR v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedla: vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany osobních údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnila požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochránila práva subjektů údajů.

Za účelem výše uvedeného společnost RADEKOV spol. s r.o. poskytuje:

Kontakt

RADEKOV spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885.

Adresa společnosti : RADEKOV spol. s r.o.
Hasičská 2698
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
P.O. BOX 6
Czech republic
IČ / DIČ : 41035933 / CZ41035933
Bankovní spojení : KB a.s. Valašské Meziříčí, č.ú. 6830330217/0100
e-mail : [email protected]
www.stránky : www.radekov.cz

Rožnov pod Radhoštěm
FunkceJménoTelefonE-mail
jednatel společnostiIng. Antonín Hadač+420 602 506 089[email protected]
sekretariát řediteleIveta Slováková+420 725 438 881[email protected]
vedoucí ekonomického úsekuIng. Rudolf Holiš+420 728 228 785[email protected]
vedoucí zásobování-prodejMarie Andrýsová+420 606 746 550 [email protected]
vedoucí stavebního střediskaLudvík Vaníček+420 602 734 458[email protected]
vedoucí střediska zámečníkůLudvík Vaníček+420 602 734 458[email protected]
vedoucí elektro střediskaMartin Ondruch+420 730 896 218[email protected]
vedoucí střediska instalatérůAlena Nejezchlebová+420 607 869 172[email protected]

Účast v projektech

 • Jsme zaregistrovaní v Seznamu odborných dodavatelů v rámci projektu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013"
 • zpět
Created by RADEKOV spol. s r.o. © 2015 All rights reserved

free sex movie European News Web cheap off white Sportswear European News Web National news cheap anello backpack cheap swissgear backpack Japan porn video Asian sex video European websites