Jääratas Vana-Vigalas 6. jaanuaril 2019. Foto: Enn Raav.

ROHKEM PILTE MÜSTILISEST JÄÄRATTAST FOTOGALERIIS 
 

Seoses Vigala osavallavalitsuse registripidaja-asjaajaja haigusega saab elukoha- ja perekonnaseisutoiminguid teha ainult Märjamaa vallavalitsuses

MÄRJAMAA VALD
SOOVIB TÄNADA OMA TUBLIMAID

24. veebruaril 2019 saab Eesti Vabariik 101-aastaseks. Märjamaa vald soovib tänukirjaga meeles pidada oma paremaid poegi ja tütreid vabariigi aastapäeva eel toimuval piduõhtul. Ilmselt tunneb igaüks meist kedagi, kes oleks seda kõrget tunnustust väärt. Seepärast kutsume märjamaalasi üles mõtlema oma kaaslastele, leidma üles tublimad ning esitama nad valla tänukirjaga tunnustamiseks.

Enne kandidaadi esitamist palume tutvuda Märjamaa valla tunnustamise avaldamise korraga.

Esitatud kandidaate kaalub vallavalitsus, otsus langetatakse poolthäälteenamusega.

Ettepanekud palume saata 23. jaanuariks

Märjamaa Vallavalitsusse (Tehnika 11, 78304 Märjamaa) või e-postiga: [email protected].

Info telefonil 489 8855 või 5621 4608

Vallavanema nädalakava

R 18.01 kell 10.30 valdkonnajuhtide infotund
               kell 11.30 arenguvestlus

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin