25. juunist kuni 19. juulini 2019 saab perekonnaseisutoiminguid teha vaid Märjamaa vallavalitsuses, kuna Vigala osavalla registripidaja- asjaajaja on puhkusel 

— — —

Alates 01. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.
Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

Vallavanema nädalakava

Esmaspäev, 17. juuni  
kell 8.30-9.30  valla noorsootöö arutelul
kell 15.00-16.30 üldplaneeringu komisjonis

Teisipäev, 18. juuni
kell 11.00-12.00 Matsalu Veevärgi üldkoosolekul Raplas
kell 14.30 vallavolikogu istungil Sillaotsal

Kolmapäev, 19. juuni
kell 8.00-9.00 konkursikomisjoni vestlusvoorus
kell 12.00-15.00 maakonna parimate õpilaste tunnustamisel Raplas
kell 18. 00 Märjamaa gümnasiumi 9. klassi lõpuaktusel

Neljapäev, 20. juuni
kell 14.00-17.00 ROL täiskogul ja truvalisuse nõukogus Raplas

Reede, 21. juuni
kell 8.00-9.00 konkursikomisjoni vestlusvoorus
kell 11.00-12.00 konkursikomisjoni vestlusvoorus
kell 18.00 Märjamaa gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktusel

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Tule tulemine linnulennult Vana-Vigala mõisa pargis

Video tegi Ott Jeeser