Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri (sh meedia)uuringute töörühma seminar 18. juunil Eesti Kirjandusmuuseumis

Teisipäeval, 18. juunil kl 12.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV k seminariruumis seminar nutirakenduste kasutusvõimalustest folkloristlikel välitöödel.
Informaatikatudeng Airis Kruus tutvustab bakalaureusetööd "Mobiilirakendus Eesti Kirjandusmuuseumi grafitibaasile" ja grafiti andmebaasi koostaja Piret Voolaid selgitab, milliseid funktsionaalsusi peaks selline välitöörakendus sisaldama.
Kõik on oodatud arutlema ja soovi korral testima!
Seminari toetavad IUT 22-5 ning Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus)

Prof. Hagar Salomoni (Heebrea Ülikool, Jeruusalemm) loengud 10.-11. juunil 2019

Prof. Hagar Salomon (a Senior Lecturer at the Jewish and Comparative Folklore Program, Institute of Jewish Studies) Heebrea Ülikoolist, Jeruusalemmast peab kaks loengut 10.-11. juunil.
10. juunil kell 12.15 toimub loeng "Bumper Stickers in Changing Israel".
11. juunil kell 12.15 on teine loeng pealkirjaga "The Western Wall in Personal Stories on June 1967". Loengud toimuvad Ülikooli 16-208.
Kõik on oodatud kuulama!

Võrdleva mütoloogia uurijad osalevad Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverentsil

Eesti-Uuringute Tippkeskuse 8. aastakonverents toimub 10.-14. juunini 2019 koostöös Rahvusvahelise Võrdleva Mütoloogia Assostsiatsiooniga Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42).
Teadussündmus toob Tartusse mitme põlvkonna tuntud uurijad kõigilt mandritelt, sh M. Witzeli, J. Berezkini, K. Matsumura, J. Harrise jpt. Müüdid kui ajatu ja uuenev inimvaimu väljendus on vaatluse all erinevate perioodide ja levilate näitel.
Tavakohase teisi tippkeskusi esindava loengu peab 10. juunil Tumeda universumi Tippkeskuse vanemteadur Antti Tamm teemal "Kosmilised müüdid".
Üritus on vaba kõigile huvilistele
Ajakava ja teesid leiate aadresil: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mytholog/
Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (IUT 22-5) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus; institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) projekt EKMDHUM) ja Eesti Kultuurkapitali toel.
Kontakt: Tõnno Jonuks, [email protected]; Mare Kõiva, [email protected]

Herbert Tampere 110. sünniaastapäeva pidulik tähistamine 8. juunil Väike-Rakkes

Tänavu möödub 110 aastat silmapaistva folkloristi ja etnomusikoloogi Herbert Tampere sünnist. Teadlase kodukohas Rannu kihelkonnas korraldatakse sel puhul mälestusüritus.
Herbert Tampere sünniaastapäeva pidulik tähistamine toiimub 8. juunil kell 12.00 Väike-Rakkes Tamme klubis.
Ettekanded:
Taive Särg. Rahvalaul elab.
Pille Kippar. Keerulised 1940ndad.
Mall Hiiemäe. Isiksuse rollist rahvaluuleteaduses. Aasta oli siis 1965.
Muusikat teevad Marju Varblane, Kulno Malva ja pärimusrühm Liisu.
Olete kõik väga oodatud!
Info: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Taive Särg
Rannu Rahvamaja, Liis Jaamets

Lahkus Peter Grzybek (2.11.1957 – 29.05.2019)

Teatame kurbusega, et pärast rasket haigust lahkus keeleteadlane, semiootik ja slavist Peter Grzybek (2.11.1957 – 29.05.2019).
Peter Grzybek omandas kõrghariduse Bochumi Ülikoolis Ruhris, kus ta õppis üld- ja võrdlevat kirjandusteadust, anglistikat, slaavi filoloogiat ja keeleteadust. Ka jätkuõpingud ja stipendiumid toimusid maailma erinevates riikides Nõukogude Liidust ja Jugoslaaviast USAni, soosides huvide laienemist.
Doktorikraadi kaitses ta 1988. aastal koduülikoolis Ruhris Nõukogude semiootika teemal ("Zum Zeichenbegriff der sowjetischen Semiotik"), käsitledes Tartu-Moskva koolkonda. Alates 1989. aastast töötas ta Grazi Ülikoolis.
Viljaka õpetlase huvid laienesid keeleteaduse kvantatiivse analüüsi suunas, ta tegeles folkloori lühivormide, kirjandus- ja kultuuriuuringute teooriaga jpm.
P. Grzybek jõudis kirjutada püsiväärtuslikke uurimusi eesti keele, poeesia ja folkloori alal. Teda sidusid Tartuga pikaaegsed sõprussuhted semiootikute ja folkloristidega ja lõpuks ka pereelu.
Mälestame mitmekülgset teadlast ja head kolleegi.

2019. aasta folkloristika aastapreemia laureaat on Ülo Valk

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.
Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Ingrid Rüütel, Ülo Valk ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus oli eelmisel aastal mitmekülgne ja laiahaardeline.
2019. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk. Laureaadi puhul tõstetakse esile tema teadustöö rahvusvahelisust ja kõrgetasemelisust, panust teadlaskontaktide loomisel ja hoidmisel, teadusorganisatoorset tegevust ning suurt pühendumust magistrantide ja doktorantide juhendamisel.
Ülo Valk on eeskätt pühendunud usundi uurimisele. Üks tema pikemaajalisi uurimisteemasid on olnud demonoloogia ja usundilised jutud – lisaks eesti usundipärimusele on ta vaadelnud Kirde-India usundilisi jutte ja nendega haakuvaid rituaalseid praktikaid. Tema möödunud aastal Eestis, Inglismaal, Saksamaal ja Soomes ilmunud artiklites leiavad kajastamist kuradikujutelmad 19. sajandi Eestis, kummitusjutud haiglapärimuses ja huumori aspekt usundilistes juttudes. Lisaks oli ta mitme teaduspublikatsiooni koostaja, toimetaja ja kaasaautor.
Preemia anti üle 30. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.
Sündmuse korraldasid Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Lisainfo: Merili Metsvahi ([email protected]), Kärri Toomeos-Orglaan ([email protected])

Folkloristika eriala magistritöö kaitsmine 3. juunil kell 14.15 Tartu Ülikoolis

Esmaspäeval, 3. juunil kl 14.15 toimub Tartu Ülikoolis (Ülikooli 16-212) folkloristika eriala magistritöö kaitsmine.
Airika Harrik kaitseb magistritööd "Folkloristlik vaade KalambuuRile Facebookis".
Juhendajad: dotsent Tiiu Jaago, vanemteadur Piret Voolaid.
Oponent: vanemteadur Liisi Laineste
Kõik on oodatud kuulama!

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek 30.mail kell 16.15

Neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek.
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Anu Korb.
Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Ingrid Rüütel, Ülo Valk ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus eelmisel aastal oli mitmekülgne ja viljakas.
Ingrid Rüütel jätkas oma tegevust eesti rahvamuusika uurimisel, avaldamisel ja populariseerimisel. 2018. aastal ilmusid tema koostatud Muhu ja Saaremaa rahvamuusika veebiväljaanded, lisaks oli ta akadeemilise regilauluväljaande „Vana Kannel XII. Vaivara ja Narva“ regiviiside osa autor.
Ülo Valgu panus folkloristikasse avaldus ühelt poolt kaastööde näol, mis ilmusid Eestis, Saksamaal, Rootsis ja ingliskeelses teadusruumis tuntud Palgrave Macmillan’i kirjastuse kogumikus. Teiselt poolt oli Ülo Valk ise mitme Eestis ja ühe Soomes ilmunud teaduspublikatsiooni koostaja, toimetaja või kaasautor. Kõige selle kõrval töötas Ülo Valk 2019. aasta lõpuni Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi juhatajana.
Piret Voolaid on edendanud, arendanud ning populariseerinud lühivormide uuringuid, aga uurinud ka tänapäeva folkloorsete vormide ja spordiga seotud pärimust. Lisaks teadusartiklite, populariseerivate väljaannete avaldamisele ja eriala tutvustavatele sõnavõttudele meedias on Piret Voolaid tegutsenud aktiivselt teadustöö ja -ürituste organisaatorina.
Tänavune preemiasaaja kuulutatakse välja 30. mail kell 16.15 algaval Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.
Preemia väljakuulutamisele eelneb eelmise aasta laureaadi Anu Korbi ettekanne „Siberi eestlased Eestis: paigaseosed ja võrgustikud“. Ettekandes tuleb juttu Siberisse väljarännanud eestlaste järeltulijaist Eestis ja nende võimalustest läbi sotsiaalsete suhete väärtustada ja kinnitada oma paigasidemeid. Mall Hiiemäe esitleb raamatut „Väike loomaraamat rahvapärimusest“ (EKM Teaduskirjastus), Ingrid Rüütel kahest CD-st ja tekstiraamatust koosnevat komplekti „Virumaa rahvalaule ja pillilugusid“ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, EKM Teaduskirjastus/Viru Instituut) ning Reet Hiiemäe koolipärimust koondavat tekstikogumikku „Eesti õpilaste üleloomulikud kogemused“ (Eesti Folkloori Instituut, EKM Teaduskirjastus).
Järgneb Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek. Kõik on oodatud kuulama!
Korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Täpsem info: Merili Metsvahi ([email protected]ee), Kärri Toomeos-Orglaan ([email protected])

Magistriõppekava "Folkloristika ja pärandirakendused" lõputööde kaitsmised 27. mail 2019 Tartu Ülikoolis

27. mail toimuvad Tartu Ülikoolis (Ülikooli 16-212) magistriõppekava "Folkloristika ja pärandirakendused" lõputööde kaitsmised.
10:15-11:15 Yuliya Len "Jewish community of Berdychiv and the early Soviet policies" (MA thesis), supervisor Elo-Hanna Seljamaa, reviewer Ergo-Hart Västrik
11:15-12:15 Kateřina Fuksová "Memory of Stalinist deportations in Moldova: an analysis of Chisinau memoryscape" (MA thesis), supervisor Ene Kõresaar, reviewer Christiana Holsapple
12:15-12:30 break
12:30-13:30 Michele Tita "Tarantism: from an Ancient Syndrome to a New Form of Heritage in Southern Italy" (MA thesis), supervisors Ülo Valk, Elo-Hanna Seljamaa, reviewer Dario Tamburrano
13:30-14:30 Denise McKeown "Folklore and the vernacular of companion dog cloning" (MA project), supervisor Maarja Kaaristo, reviewer Kristel Kivari

Dr Mrinal Medhi (Gauhati Ülikool, India) loengud 14. ja 15. mail 2019 Tartu Ülikoolis

Dr Mrinal Medhi (Gauhati Ülikool, India) peab kaks loengut eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas.
14. mail kell 16.15 peab loengu teemal “History of Folklore Study in North East India” (Ülikooli 16-214).
North East India is bounded by China, Myanmar, Nepal and Bangladesh. This region comprises of seven states, with Assam the largest in area and population. With other parts of India, this region also became free from the British rule in 1947. The first university in this region, the Gauhati University in Assam was established in 1948 and since then, it is playing a very important role in the study and teaching of different academic disciplines including folklore. In fact, this university was the first to start the teaching and study of Folklore in the entire region. This lecture will discern the history of Folklore Study in in North East India.

15. mail kell 16.15 toimub teine loeng “Narrative Structure of Assamese Folktales” (Ülikooli 16-212)
Assamese is a major Indian language spoken in the north eastern part of India. This language has been derived from the classical Sanskrit language interspersed with many words and expressions from various Mongoloid groups living together. Assamese language is quite rich in oral literature, particularly, in folk narratives. Folktales and ballads have been the subjects of major analytical studies, including motifs, types and morphologies. This lecture will attempt to throw light into the narrative structure of Assamese Folktales.
Kõik on oodatud kuulama!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO


Dinamo-Minsk Cheap Shoes From China free sex movie FTU, FACTUM BOOKS Oakleys Sunglasses Wholesale dgivning samt Wholesale NBA Jerseys cheap hydro flask zamalek, fans RayBan Sunglasses Wholesale