Український фонд підтримки підприємництва

Український фонд підтримки підприємництва є державною неприбутковою організацією. За своїм статусом, завданнями і можливостями Український фонд підтримки підприємництва (Фонд) — це унікальна структура, яка за державні кошти впроваджує затверджені урядом заходи та програми, спрямовані на забезпечення для суб’єктів малого і середнього бізнесу можливості отримати освітню, консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово-кредитну підтримку.

Основні завдання Фонду

  • фінансування державних, міжрегіональних та тих, що мають державне значення, регіональних та галузевих програм розвитку підприємництва;
  • створення інфраструктури фінансової підтримки підприємництва, в тому числі регіональних фондів підтримки підприємництва та відповідних господарських структур;
  • фінансова підтримка окремих підприємницьких проектів за напрямками, визначеними Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва;
  • співробітництво з українськими, міжнародними та іноземними фінансовими структурами;
  • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку підприємництва в Україні.

Колектив Фонду — команда професіоналів, які мають значний досвід у сфері розвитку бізнесу: економісти, фінансисти, юристи, яких характеризує розуміння важливості покладених на Фонд державою задач, ініціативне та сумлінне відношення до своїх обов’язків і прагнення своєю працею максимально сприяти створенню належних умов для розвитку підприємницької ініціативи.