Український фонд підтримки підприємництва

Український фонд підтримки підприємництва є державною неприбутковою організацією. За своїм статусом, завданнями і можливостями Український фонд підтримки підприємництва (Фонд) — це унікальна структура, яка за державні кошти впроваджує затверджені урядом заходи та програми, спрямовані на забезпечення для суб’єктів малого і середнього бізнесу можливості отримати освітню, консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово-кредитну підтримку.

Основні завдання Фонду

  • фінансування державних, міжрегіональних та тих, що мають державне значення, регіональних та галузевих програм розвитку підприємництва;
  • створення інфраструктури фінансової підтримки підприємництва, в тому числі регіональних фондів підтримки підприємництва та відповідних господарських структур;
  • фінансова підтримка окремих підприємницьких проектів за напрямками, визначеними Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва;
  • співробітництво з українськими, міжнародними та іноземними фінансовими структурами;
  • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку підприємництва в Україні.

Колектив Фонду — команда професіоналів, які мають значний досвід у сфері розвитку бізнесу: економісти, фінансисти, юристи, яких характеризує розуміння важливості покладених на Фонд державою задач, ініціативне та сумлінне відношення до своїх обов’язків і прагнення своєю працею максимально сприяти створенню належних умов для розвитку підприємницької ініціативи.


European News Web European News Web Asian sex video cheap tumi backpack free sex video Shopping cheap gymshark Yoga clothing National news free sex movie European websites