Šiandien  

 

 

ČIA PUIKI VIETA AUGTI, MOKYTIS IR TOBULĖTI!

Prisijunkite prie mūsų Facebook'e!

Apklausa: Profesiniai ketinimai

Mielas moksleivi, mokykla, siekdama padėti rinktis profesiją, atlieka apklausą apie Tave dominančias profesijas. Pažymėk, kokią profesiją norėtum rinktis ar apie ją daugiau sužinoti (pažymėk nuo 1 iki 2 profesijų iš viso sąrašo).

Profesiniai ketinimai


Karjeros konsultantės veikla Ragainės progimnazijoje

Progimnazija, siekdama padėti mokiniams rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes bei sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, organizuoja ir vykdo mokinių profesinį orientavimą: teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Šių paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą organizuoja ir koordinuoja karjeros konsultantė Juzefa Damskienė.

Skaityti daugiau


KVIEČIAME MOKYTIS RAGAINĖS PROGIMNAZIJOJE

Mokykla įgyvendina tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo pakraipą, dirba šaunūs mokytojai ir mokosi puikūs mokiniai.

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę, priimami nuo gegužės 1 d.

Prašymai į 1–8 kl. priimami nuo kovo 1 d.


GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, BUVĘ MOKYKLOS MOKINIAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR VISI, KURIE NORĖTŲ PAREMTI RAGAINĖS PROGIMNAZIJĄ,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 2%). Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita buvo papildyta...

Skaityti daugiau


Šiaulių Ragainės progimnazija

Misija: teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą rengiant mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.

Vizija: Besimokanti, Bekurianti, Besikeičianti, Bendradarbiaujanti, Bendraminčių mokykla.

Ragainės progimnazijoje mokosi 400 mokinių. Yra 16 1-8 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

Progimnazijoje įgyvendinama Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų, fizikos) ir inžinerinio ugdymo programa. Programos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas teigiamam požiūriui į tiksliuosius mokslus formavimui, bręsti kaip kūrybingai asmenybei, pasitikinčiai savo jėgomis.

Tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo programa (pradinio, pagrindinio ugdymu programų) skirta visiems Ragainės progimnazijos mokiniams. Programa apibrėžia tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo pakraipos įgyvendinimą ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su tiksliųjų mokslų profesijomis ir kūryba. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

Programą sudaro:
- 1–8 klasėje privalomasis dalykas – inžinerija;
- 5-8 klasėje matematikos mokymas skirstant mokinius į grupes;
- 2-8 klasėse jaunųjų matematikų mokyklėlė, kuri skirta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, informacinėms technologijoms;
- 1-8 klasėse konsultacijos, kurių metu mokiniams teikiama matematikos, informacinių technologijų, fizikos, inžinerijos ir gamtos mokslų mokymosi pagalba (konsultacijų tvarkaraštį pradinių klasių, tiksliųjų ir gamtos mokslų bei inžinerijos mokytojai suderina iki rugsėjo, vasario 10 d.);
- 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis, siekdami praplėsti tiksliųjų mokslų ir inžinerinę kompetenciją;
- 1-8 klasėse organizuojant mokinių kūrybinę, pažintinę, praktinę ir socialinę veiklą; - inžineriniai projektai – savarankiška ir planinga mokinių veikla, kurioje padedami mokytojo mokiniai analizuoja pasirinktą inžinerinę problemą, pademonstruoja mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus;
- tikslieji mokslai ir inžinerinis ugdymas (ne mažiau kaip 20 procentų) 1–8 klasėse integruojami į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus.


Jaunųjų matematikų mokyklėlės veikla

 

 


 

Atnaujinta 2019-09-18

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 [email protected]