Druskininkų garbės piliečio Petro Viščinio dovanota kolekcija

Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59 Druskininkai 05-05 00:00

Apie

Pirmoji muziejaus ekspozicijos dalis pristato Druskininkų miesto Garbės pilietį Petrą Viščinį ir jo miestui
dovanotą kolekciją: paveikslus, knygas, garso įrašus.
P. Viščinio dovanotoje bibliotekoje daugiau kaip 200 vertingų ir įdomių knygų, kuriomis galima naudotis muziejaus skaitykloje.
Ekspozicijoje rodomi Adomo Galdiko (1893-1969) tapyti paveikslai: „Tėviškės prisiminimai“, „Ruduo“, „Parko takas“, „Medžių grupė“; Viktoro Vizgirdos (1904-1993) tapyti paveikslai: „Nameliai“, „Vasara“ ir pastelė „Miesto peizažas“; Romo Viesulo (1918-1986 ) spalvotos litografijos: „Pasodoblis“, „Senovinis šokis“ ir „Be pavadinimo“. Taip pat V. K. Jonyno, K. Žoromskio, A. Tamošaičio, A. Tamošaitienės, T. Valiaus, V. Igno ir kitų dailininkų tapybos ir grafikos kūriniai.
Vertinga kolekcijos dalis - „Laisvės varpo“ radijo stoties, kuriai 1954-1996 m. vadovavo P. Viščinis, transliuotų programų archyviniai įrašai, įamžinę programų turinį, jau išėjusių anapus žymių žmonių balsus, pasisakymai įvairiomis progomis, vedėjo požiūris, pastangos siekti Lietuvos laisvės.