MENIU

Reformatų parkas

2010 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pavedė SĮ „Vilniaus planas“ rengti Reformatų skvero projektinius pasiūlymus.

Su projektu galima susipažinti čia.

reformatu_pasiulymai

Projekto tikslai ir uždaviniai (ištrauka iš projektinių pasiūlymų aiškinamojo rašto):

  • Subalansuotai susieti istorinę ir dabartinę kraštovaizdžio sistemas;
  • Gerinti kasdienio gyvenimo aplinkos kokybę regeneruojant kultūrinį kraštovaizdį;
  • Vystyti tvarią teritoriją formuojant visuotinai integruojančią aplinką kultūriniu, sociologiniu ir rekreaciniu aspektais;
  • Sudaryti galimybę istorinių, kultūrinių, materialių ir nematerialių (dvasinių) praeities liekanų eksponavimui;
  • Atkurti šlaito terasos reljefą, kaip vieną ryškiausių ir būdingiausių šios vietovės bruožų;
  • Pritaikyti teritoriją žmonių su negalia reikmėms.

2014 m. planuojama pradėti rengti techninį Reformatų skvero sutvarkymo projektą.