lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Avdelningen för Byggproduktion

Avdelningen för byggproduktion
- Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Kärnan i vår disciplin ”Byggproduktion” täcker en byggnads hela kretslopp, dvs. alla faser i byggandet från de tidiga skedena till projektering, produktion, leverans, drift, underhåll och uppgradering av den byggda miljön.

Ämnet omfattar också kunskapsöverföringen som är nödvändig för att leverera och driva anläggningar av alla slag på ett säkert, effektivt och ändamålsenligt sätt.

 

 

Sidansvarig:

CIB W099 Conference 2014

Aktuellt

2018 års Stipendiater - Lunds Byggmästarklubb
Styrelsen för Byggmästarklubb beslutade att dela ut pris till två arbeten:

Klimatoptimering av broar.                                                                                                      Författare: Carl Johan Jörnland och Jenny Henriksson, Konstruktionsteknik.

Linear and non-Linear FE-analysis of cracking behavoir of wing walls in integral bridges. Författare: Andreas Ekman och Christoffer Sandin, Konstruktionsteknik.

Vi gratulerar stipendiaterna och deras respektive handledare vid Avdelningen för konstruktionsteknik.


cheap Ncs fjallraven backpack Ncs National news NCS European websites cheap Ncs gymshark Yoga clothing cheap Ncs tumi backpack Japanese sex video,Asian sex video,Japanese sex movie,Asian sex movie,Europe and America sex video,Europe and America sex movie NCS European News Web Ncs Shopping NCS NEWS web cheap Ncs swissgear backpack