HUI Research

Dela med dig:

Byggmaterialindex

Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. December innehöll lika många vardagar som december förra året, men både den 24 och den 31 december, som inte är röda dagar men som har begränsade öppettider, inföll på vardagar, vilket betyder att kalendereffekten påverkade utfallet negativt. Under helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent. Tillväxten i byggmaterialhandeln har sedan toppnoteringen 2015 mattats av något men branschen växer fortfarande starkare än handeln i övrigt.

+ Läs mer

cheap tumi backpack free sex movie National news cheap swissgear backpack cheap anello backpack free sex video European News Web European websites cheap hydro flask Water bottle Japan porn video