Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nyheter

Stora skillnader i tandvårdsstöd – regelverk behöver ses över

Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av de tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen. Regelverket är otydligt vilket försvårar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, visar en utvärdering. Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen behöver en översyn och omfattande revidering.


Mer forskning behövs om ME/CFS


Strokevården gör framsteg men har också stora brister

 

cheap yeti cup NCS European News Web Asian sex video Ncs Shopping Ncs's News cheap swissgear backpack free sex video NCS European News Web cheap fjallraven backpack free sex movie