-

VÄLKOMMEN TILL WESTER+ELSNER ARKITEKTER

Wester+Elsner arkitekter är specialiserade på att ge form åt publika byggnader och miljöer i alla dess former. Detta är platser som dagligen besöks av tusentals människor som alla direkt eller indirekt påverkas av platsens utformning.

Vårt arbetsområde sträcker sig från större fastighetsprojekt och stadsutvecklingsprojekt ner till enskilda byggnader och den känsliga detaljskalan i inredningsprojekt. Med vår kunskap och vårt arbetssätt förstår vi och kan styra vad som skapar liv, flöden och värden i mellanrummen i staden och i byggnaderna intill.

Att skapa ett fungerande publikt liv är det primära för oss och vi tycker det är bland de mest fascinerande arbetsuppgifter man kan ha på ett arkitektkontor. Kombinerat med vår entusiasm och vårt starka engagemang för våra kunder har det gjort oss till ett av Europas ledande arkitektföretag med unik kunskap inom stadsutveckling och kommersiell arkitektur med projekt utspridda i hela Sverige, Skandinavien och i Baltikum.

Nyheter