KRÉDO > Viem, komu som uveril
Hžada na našej stránke:
Apologetické materiály Iné materiály o Cirkvi Všeobecné diskusné fórum Odporúčané knihy Katolícke tričká Iné stránky s podobným zameraním

Čo zamená krédo?

Krédo, je slovenská forma latinského slova credo, verím. Bežne sa používa na označenie vyznania viery, ktoré nájdete v hornom obrázku.
Kredo je ale aj skratka KREsanská DOména, pretože by sme boli vežmi radi, keby táto stránka bola užitočná všetkým kresanom.
Svoje návrhy, prípadne kritické pripomienky posielajte na forum@kredo.sk

VERÍM

v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteža neba i zeme, sveta viditežného i neviditežného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás žudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podža Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdi živých i mŕtvych a jeho krážovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateža, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

O čom je teda táto stránka?

Táto stránka by chcela pomôc katolíkom, ale aj iným kresanom otvoreného srdca, spozna pravdu, ktorú Cirkvi odovzdal Ježiš, aby ju potom vedeli zdieža s žuďmi naokolo.
Vežká čas tu prezentovaného materiálu bude preložená z Catholic Answers, od ktorých sme získali oficiálny súhlas, ale dúfame, že nás upozorníte aj na iné zdroje, prípade dáte k dispozícii vaše materiály.

Krátky úvod

Frank Sheed v jednej zo svojich kníh charakterizuje neinformovaného katolíka ako "Potácajúci sa v tme a ani si len neuvedomuje, že to je tma, polosýty a pri tom netúži po prídavku, nie je v stave ukáza iným svetlo, alebo ponúknu občerstvenie." Kto je takýmto neinformovaným katolíkom?  Nie je to len formálny katolík, ktorý už prestal chodi do kostola. Je to aj katolík, ktorý síce každú nedežu sedí v kostole, ale viac zo zvyku, ako z presvedčenia. Jeho viera nie je živá, pretože ju takmer nepozná a to znamená, že jeho láska k Bohu je omnoho slabšia, ako by mala by. Nakoniec nemôžeme milova niekoho, koho nepoznáme. Nemôžeme poriadne milova Boha a pritom ho poriadne nepozna. A nemôžeme ho poriadne pozna, ak nepoznáme Cirkev ktorú založil a nepoznáme pravdu, ktorú učí.

Patrik prináša alternatívny dizajn tejto stránky.

Stránka je stále vo výstavbe, preto by sme potrebovali nápady čo by ešte mohlo by obsahom stránky, ochotných grafikov a dizajnérov, ale hlavne PREKLADATEźOV z angličtiny. Ak by ste chceli pomôc, alebo máte nejaký nápad, píšte prosím na forum@kredo.sk, alebo aj anonymne cez nᚠwebový formulár.

European News Web Asian sex video cheap gymshark clothes ポルノ映画 cheap tumi backpack Video porno News web cheap yeti cups free sex movie cheap anello backpack